Zmiana urzędu skarbowego tylko do 15 października

15 października mija termin na zgłoszenie zmiany właściwości urzędu skarbowego ze zwykłego na wyspecjalizowany.

Publikacja: 08.10.2020 09:01

Zmiana urzędu skarbowego tylko do 15 października

Foto: W Polsce jest dwadzieścia wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Źródło: Adobe Stock

Wyspecjalizowany urząd skarbowy zajmuje się obsługą największych przedsiębiorstw. W Polsce wyspecjalizowane urzędy skarbowe funkcjonują od 2004 r. Jest ich dwadzieścia.

CZYTAJ TAKŻE: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, wymienia podatników, których obsługą zajmuję się wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

Wyspecjalizowany urząd skarbowy, a kategorie podatników

Rozporządzenie określa trzy kategorie podatników, którzy podlegają pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe:

  1. podatnicy i płatnicy o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym: podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  2. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, jako rezydenci biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli; albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, lub są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta; nierezydent dysponuje co najmniej 5 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo jako rezydenci jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów rezydenci;
  3. podmioty, które w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
CZYTAJ TAKŻE: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Przedsiębiorstwa, które są zarządzane przez nierezydentów (wymienione w rozporządzaniu w  § 2 ust.1 pkt 7 lit b-d), przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego od kolejnego roku w którym spełniły ten warunek. Spełnienie warunku związanego z osiągniętym przychodem, należy stwierdzić na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok podatkowy. Zgłoszenie powinni złożyć podmioty, które w roku 2019 osiągnęły przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o wartości 5 mln euro. Do przeliczenia wartości wykorzystuje się średni kurs euro ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego.

CZYTAJ TAKŻE: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Wyłączenie z kategorii tzw. dużych podatników określanych ze względu na osiągany przychód,  następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek wysokości przychodu. O tym fakcie należy również zawiadomić urząd skarbowy.

W jaki sposób zawiadomić urząd skarbowy?

Zawiadomienie składa się do dotychczasowego urzędu skarbowego w formie pisemnej. Przedsiębiorca, które nie dopilnuje tego obowiązku, zagrożony jest karą grzywny na podstawie art. 80 Kodeksu karno- skarbowego: ,,Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”

Wyspecjalizowany urząd skarbowy zajmuje się obsługą największych przedsiębiorstw. W Polsce wyspecjalizowane urzędy skarbowe funkcjonują od 2004 r. Jest ich dwadzieścia.

CZYTAJ TAKŻE: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach
Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie