Które firmy muszą wymienić kasy fiskalne od stycznia 2021 r.?

Już 1 stycznia 2021 r. niektórzy przedsiębiorcy będą musieli wymienić stare kasy fiskalne na urządzenia online. Minister finansów nie przedłuży kolejny raz terminu na dopełnienie tego obowiązku.

Publikacja: 09.12.2020 11:45

Które firmy muszą wymienić kasy fiskalne od stycznia 2021 r.?

Foto: Kasy fiskalne online od początku 2021 r. będą obowiązkowe min. w gastronomii. Źródło: Adobe Stock

Kasy fiskalne online od początku 2021 roku będą obowiązkowe w branżach gastronomicznej, usług w zakresie krótkiego zakwaterowania, a także przy sprzedaży węgla. Być może przedsiębiorcy ci, ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią, liczyli na kolejne odroczenie terminu na wymianę kas. Niestety nic nie wskazuje na to, aby minister finansów zechciał dać taki upominek na święta przedsiębiorcom.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Przypomnijmy, że raz termin ten już był przesuwany. W czerwcu 2020 r., właśnie z uwagi na trudną sytuację wywołaną koronawirusem. Wówczas obowiązek stosowania nowych kas dla wspomnianych branż przesunięto z lipca 2020 r. na styczeń na 2021 r., a dla innych przedsiębiorców, m.in. fryzjerów czy budowlańców na lipiec 2021 r.

Kasy fiskalne – zmienisz kasę to masz ulgę

Przedsiębiorcy, którzy muszą wymienić kasę fiskalną na tę nowoczesną mają prawo skorzystać z ulgi na zakup takiego urządzenia. Przepisy wskazują, że podatnicy mogą odliczyć od VAT „ulgę” na zakup kas nabytych w związku z:

  • powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, lub
  • dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i nie stosowaniem dotychczas kas rejestrujących – w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Ulga dotyczy zatem tych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas (z wyjątkiem branż zobligowanych do wymiany wskazanych w ustawie). Przy czym uznaje się, że kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kas będą mieć zatem pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji i na te kasy będzie przysługiwała ulga.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, u których nie powstał obowiązek, a którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących (również kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji. Co istotne, ulga przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online.

Są określone zasady rozliczenia preferencji

U czynnych podatników VAT odliczenia ulgi trzeba dokonać w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K. Kwota ta może zostać wykazana najwcześniej w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie 3 ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

CZYTAJ TEŻ: Darowizny laptopów i tabletów nadal z 0 proc. VAT

Sposób rozliczenia będzie zależał od wysokości wydatku poniesionego na nową kasę i wysokość wykazanego w deklaracji VAT. Kwotę ulgi rozlicza się według formuły zawartej w deklaracji podatkowej w następujący sposób:

1) gdy kwota wydana na zakup jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość ulgi;

2) gdy kwota ulgi jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty ulgi, a pozostałą część nierozliczonej „ulgi” może, w tym okresie rozliczeniowym:

– wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika, lub

– powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;

3) gdy za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę ulgi wykazuje:

– do zwrotu na rachunek bankowy, lub

– powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Podatnicy, którzy z VAT są zwolnieni korzystają z ulgi, wnioskując o jej zwrot do naczelnika urzędu skarbowego.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Prawo do ulgi przysługuje oczywiście także przedsiębiorcom zobligowanym do ich wymiany. Odliczenia ulgi na kasę dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Kasy fiskalne online od początku 2021 roku będą obowiązkowe w branżach gastronomicznej, usług w zakresie krótkiego zakwaterowania, a także przy sprzedaży węgla. Być może przedsiębiorcy ci, ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią, liczyli na kolejne odroczenie terminu na wymianę kas. Niestety nic nie wskazuje na to, aby minister finansów zechciał dać taki upominek na święta przedsiębiorcom.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową
Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia
Prawo i Podatki
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0 ma ułatwić życie przedsiębiorcom
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA dla spółek w likwidacji. Chodzi o podatek od nieruchomości
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych