Choć od października br. zwolniono podatników z obowiązku przesyłania do urzędu deklaracji VAT w klasycznej formie, to nałożono na nich liczne obowiązki wynikające z konieczności przesyłania nowego, rozszerzonego pliku JPK_VAT. Wątpliwości budzą symbole GTU.

Dlatego Ministerstwo Finansów publikuje na swej stronie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania dotyczące kodów GTU.

Symbole GTU tylko w pliku czy też na fakturze?

Podatnik nie ma obowiązku umieszczania symboli GTU_01-13 na fakturze, ponieważ zasady wystawiania faktur nie uległy zmianie. Oznacza to, że podatnik nie musi, ale może te symbole umieszczać. Ponadto, można ujmować kilka różnych symboli dla jednej faktury. Nie trzeba wystawiać kilku faktur lub robić kilku oddzielnych zapisów, gdy występuję więcej niż jeden symbol GTU.

CZYTAJ TEŻ: Kto zajmie się schematami podatkowymi? Jest decyzja

Które faktury z symbolem GTU?

Poza ,,klasycznymi” fakturami dotyczącymi sprzedaży, symbolami GTU_01-13 należy oznaczać faktury z oznaczeniem ,,FP” (faktura do paragonu), jak również obowiązek ten dotyczy faktur zaliczkowych. Odnośnie do faktur korygujących, obowiązek oznaczenia symbolami będzie zależał od tego, co na danej fakturze jest korygowane. Gdy korekta dotyczy towaru bądź usługi objętej oznaczeniami GTU, wtedy należy oznaczyć tymi symbolami fakturę korygującą. W przypadku gdy korekta dotyczy towaru lub usługi nieobjętej oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób. Ponadto, oznaczenia stosuje się również do: faktur korygujących, które zostały ,,wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.” Oznaczeń nie stosuje się do zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Korekta błędnych oznaczeń GTU przy prawidłowo wystawionej fakturze

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Podatnik ma dwie możliwości skorygowania błędnych oznaczeń GTU, gdy prawidłowo wystawił fakturę, a popełnił błędy w ewidencji. Podatnik może zastąpić błędny wpis prawidłowym (preferowany sposób w sytuacji gdy korekta, następuję przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd). Kolejny sposób polega na pozostawieniu błędnego zapisu i dodanie dwóch kolejnych. Pierwszego stornującego o identycznych danych i odwrotnym znaku ,,przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU. W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd.”

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Dokonując zmian w przypadku, który nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy, że podatnicy dokonają korekty samej części ewidencyjnej.