Kto zajmie się schematami podatkowymi? Jest decyzja

Schematy podatkowe trafią do Olsztyna
Obsługą schematów podatkowych (MDR) zajmie się dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Źródło: Adobe Stock

Minister finansów wyznaczy do obsługi schematów podatkowych (MDR) dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Jest już projekt rozporządzenia przewidujący taką zmianę.

Uprawnienie ministra finansów do delegowania części obowiązków, które leżą w gestii szefa Krajowej Administracji Skarbowej zdefiniowano w art. 86n § 4 Ordynacji podatkowej. Taka możliwość ma pomóc w sprawnym i efektywnym wykonywaniu obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych, w tym do usprawnienia procesu obsługi składanych informacji.

CZYTAJ TEŻ: Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

Czym zajmie się olsztyńska izba?

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że do nowych obowiązków dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie będzie należało:

  • nadawanie numeru schematu podatkowego (NSP),
  • nadawanie numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT),
  • przekazywanie potwierdzenia nadania NSP,
  • zwracanie się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści,
  • wydawanie postanowienia o odmowie nadania NSP,
  • wydawanie postanowienia o unieważnieniu NSP nadanego schematowi podatkowemu,
  • pozostawianie informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia,
  • doręczanie potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism,
  • wydawanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania NSP,
  • wydawanie postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie nadania NSP.

Schematy podatkowe, a wymiana informacji

Ministrowi finansów zależy na sprawnej obsłudze procesu związanego ze schematami podatkowymi. Jednym z obowiązków w tym zakresie jest bowiem wymiana informacji z innymi państwami. Zgodnie z przepisami, NZSPT jest nadawany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w celu automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych. Celem wprowadzenia tego pojęcia do ustawy było umożliwienie efektywnej wymiany informacji podatkowych z innymi państwami członkowskimi i Komisją Europejską oraz odpowiednie dostosowanie przepisów krajowych do wymogów technicznych opracowanych przez Komisję Europejską. Wykonywanie czynności nadawania NZSPT jest niezbędnym elementem wymogów technicznych unijnej platformy Central Directory służącej do wymiany informacji z innymi państwami członkowskimi.

Ważne: Potwierdzenie nadania NSP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnej informacji o schemacie podatkowym do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zakres nowych obowiązków

Minister finansów w projektowanym rozporządzeniu zdecydował, że nowe obowiązki dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie nie będą obejmować wyłącznie zadań związanych z nadawaniem NSP i NZSPT, ale będzie również obejmował czynności z zakresu automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych. Dodatkowo dyrektor olsztyńskiej Izby będzie mógł wydawać postanowienia o odmowie nadania NSP w przypadku stwierdzenia, że przekazana informacja o schemacie podatkowym nie spełnia wymogów określonych dla tej informacji. Urząd ten będzie miał także możliwość unieważniania z urzędu, w drodze postanowienia, NSP nadanego schematowi podatkowemu w przypadku wielokrotnego nadania NSP temu samemu schematowi podatkowemu lub nadania NSP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Następną czynnością, do której upoważniony będzie organ Krajowej Administracji Skarbowej, jest pozostawienie informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia w sytuacji braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu, który przekazał informację o schemacie podatkowym. Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie będzie też doręczał potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism w tym zakresie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres elektroniczny wskazany przez przekazującego w informacji o schemacie podatkowym.

Ponadto, w celu umożliwienia dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie kompleksowej realizacji zadań związanych z obsługą informacji o schematach podatkowych, będzie on mógł także wydawać postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania oraz o umorzeniu postępowania.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Zatem dyrektor olsztyńskiej izby otrzyma dwa zasadnicze obszary zadań w zakresie obsługi schematów podatkowych. Pierwsze związany jest z NSP i NZSPT i obejmie on wszystkie czynności konieczne do podjęcia w ramach procedury uruchamianej przekazaniem przez podmiot obowiązany informacji o schematach podatkowych, w tym nadawania tych numerów, wydawania postanowień oraz dokonywanie innych czynności takich jak doręczanie pism. Drugi obszar to zadanie związane z wymianą informacji o schematach podatkowych transgranicznych obejmujący uprawnienie do zwracania się do przekazującego informacje o schematach podatkowych o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści, w tym dokonywania innych niezbędnych czynności takich jak doręczanie wezwań.

Odpowiedzialność nie zostaje przeniesiona

Warto na koniec podkreślić, że delegowanie części zadań nie oznacza pozbawienia odpowiedzialności za ich realizację Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym Szef Krajowej Administracji Skarbowej zachowa możliwość: bieżącego realizowania zadań, za które jest odpowiedzialny, a także sprawowania kontroli nad realizacją zadań przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Przepisy projektowanego rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Kontrola służbowej poczty elektronicznej

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował wytyczne dotyczące możliwości kontroli służbowej poczty elektronicznej pracowników oraz ...

Druk dokumentów w firmie – atramenty vs laser: zweryfikujmy fakty, obalmy mity!

Pandemia zmieniła wiele w tym gdzie i w jaki sposób pracujemy. Jednym z wyzwań, ...

Koronawirus. Nowe wydatki znajdą się w kosztach

Przedsiębiorcy, którzy ze względu na pandemię koronawirusa musieli zapłacić kary umowne bądź odszkodowania będą ...

Ile zarabiają informatycy podczas pandemii?

Płace specjalistów IT rosną. Średni wzrost wynagrodzeń w branży IT wynosi aktualnie 5-10 proc. ...

4Nature System to start-up, działający zarówno na rynku polskim jak i za granicą, który specjalizuje się w połączeniu mebli biurowych i roślinności przy wykorzystaniu technologii IoT.

Zielone meble biurowe z żywą roślinnością to rzeczywistość

Start-up 4Nature System, zajmujący się aranżacją wewnętrznych ogrodów wertykalnych, pozyskał 1 mln zł od ...

Sprzedaż polskiego mleka w proszku do Egiptu łatwiejsza

Polskie produkty spożywcze jak np. mleko w proszku dla niemowląt będą teraz mogły łatwiej ...