Ulga termomodernizacyjna a działalność gospodarcza w domu

Prowadzenie działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym lub wydzielenie części powierzchni na lokal użytkowy nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Publikacja: 26.04.2021 11:32

Ulga termomodernizacyjna a działalność gospodarcza w domu

Foto: Celem wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej jest spowodowanie, aby fotowoltaika była tańsza i bardziej dostępna dla obywateli. Źródło: Adobe Stock

Zasady stosowania ulgi i dokonywania odliczeń od podatku regulują przepisy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zwolnienie przedmiotowe art. 29 ust. 21 ust. 1 pkt 129 a tej ustawy. Katalog rzeczy do odliczenia określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Ulga termomodernizacyjna – kto może skorzystać?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej 18 i 32 proc., ci którzy stosują jednolitą stawkę podatkową 19 proc., a także osoby, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że podatnicy mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-28.

Celem wprowadzenia ulgi jest spowodowanie, aby fotowoltaika była tańsza a przez to bardziej dostępna dla obywateli. Ma ona być zachętą do inwestowania w te rozwiązania.

CZYTAJ TEŻ: Ulga B+R. Co można zyskać i jak skorzystać?

Dokładną listę wydatków termomodernizacyjnych, jakie można odliczyć w rozliczeniu PIT, zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna – jakie warunki trzeba spełnić?

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musi spełnić następujące warunki:

  1. Udokumentowanie wydatków, które zostały poniesione na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku jednorodzinnym. Konieczne jest posiadanie faktur VAT, dokumentujących poniesienie wydatków.
  2. Podatnik, który chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Dopuszczone jest również, żeby instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku np. garażu, budynku gospodarczym, jednak musi ona służyć budynkowi mieszkalnemu.
  3. Poniesione wydatki, które podatnik chce odliczyć w rozliczeniu PIT, nie mogły zostać sfinansowane lub dofinasowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek formie. Gdy wydatki dofinansowano w jakikolwiek sposób, nie podlegają odliczeniu.
  4. Nie można odliczyć wydatków, które uwzględniono w kosztach uzyskania przychodów.
  5. Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć od podatku pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Lokal usługowy – kiedy można skorzystać z ulgi?

Definicja budynku mieszkalnego określa, że jest to: budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, który stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku. Przy czym podatnik będzie miał prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnego z powyższą definicją, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

CZYTAJ TEŻ: Ulga abolicyjna do likwidacji czy redukcji?

Przykład:

Podatnik jest właścicielem budynku wolnostojącego, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych o powierzchni całkowitej 300 m², w którym wydzielono lokal użytkowy o powierzchni 50 m²,  w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – sklep.

Podatnik w takim przypadku może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi o ile spełni pozostałe warunki.

Ulga termomodernizacyjna – ile można odliczyć?

Jest to ulga limitowana. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł i dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Istotne jest, że w przypadku małżonków limit 53 tys. zł, dotyczy każdego z nich osobno. W przypadku, gdy wysokość wydatków przekracza wysokość dochodu w danym roku, możliwe jest odliczenie tej nadwyżki w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Okres ten liczony jest od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wydatki wylicza się na podstawie posiadanych faktur VAT, w kwocie brutto (o ile podatek VAT nie został odliczony). Istotna jest również data na fakturze. Liczą się tylko te wydatki, które poniesiono po 1 stycznia 2019 r.

„Mój prąd” nie wyklucza

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać również te osoby, które skorzystały z programu ,,Mój prąd” . Jednak nie można dwa razy skorzystać z preferencji, więc kwotę do odliczenia od podatku pomniejsza się o tę dotację. Odliczenie nie dotyczy domów w budowie. Jeśli podatnik, jest tylko posiadaczem budynku tzn. nie posiada do niego tytułu prawnego, nie może odliczyć poniesionych wydatków.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Jeżeli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie trzyletnim, jest zobowiązany do zwrotu ulgi.

Zasady stosowania ulgi i dokonywania odliczeń od podatku regulują przepisy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zwolnienie przedmiotowe art. 29 ust. 21 ust. 1 pkt 129 a tej ustawy. Katalog rzeczy do odliczenia określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły