ZUS: nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne w roku 2024 dla niektórych grup ubezpieczonych.

Publikacja: 29.12.2023 13:52

ZUS: nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

Foto: Adobe Stock

GRUPA I

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.242 zł.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - czerwiec 2024 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1.272,60 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.).

Składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 • 248,41 zł /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
 • 101,81 zł /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
 • 31,18 zł /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 4.300 zł.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące lipiec – grudzień 2024 r. jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1.290 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.).

Składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa od kwoty:

 • 251,81 zł /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
 • 103,20 zł /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
 • 31,61 zł /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.

GRUPA II

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
 • twórcy i artyści,
 • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
 • komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej,
 • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4.694,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku wynosi 7.824 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:

 • 916,35 zł /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
 • 375,55 zł /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
 • 115,01 zł /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.

GRUPA III

Dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają „mały ZUS plus”) informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. mają zostać opublikowane odrębnie.

Czytaj więcej

Skokowa podwyżka. Tyle wyniosą składki do ZUS dla firm w 2024 roku

GRUPA I

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Koniec odrębnej procedury w sprawach gospodarczych? Nie spełniła zakładanego celu
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm