Koronawirus. Czy firma w restrukturyzacji skorzysta ze specustawy?

Pozbawienie wsparcia przedsiębiorców będących w restrukturyzacji osłabia już i tak słabe firmy. Źródło: Adobe Stock

Przedsiębiorcy w restrukturyzacji powinni mieć możliwość korzystania ze wsparcia w ramach specustawy. Tak uważa rzecznik MSP. I wnioskuje w tej sprawie do członków rządu.

Rzecznik MSP w piśmie do wicepremier, minister rozwoju oraz do ministra sprawiedliwości wskazuje, że obecne brzmienie zapisów specustawy pozbawia wsparcia przedsiębiorców będących w restrukturyzacji. A zatem – jak podkreśla – tych, którzy w sposób właściwy i terminowo zareagowali na swoją sytuację finansową. W efekcie, wszczęli formalną procedurę restrukturyzacji sądowej i podjęli przewidziane prawem środki dla ratowania swojego przedsiębiorstwa i uniknięcia upadłości.

Osłabianie już słabych

Jak argumentuje rzecznik, nie ma więc powodu, by pozbawiać tę grupę przedsiębiorców możliwości wsparcia, mającego rekompensować skutki ograniczeń w działalności wywołanych przez pandemię.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga na złe długi

Pozbawienie ich możliwości skorzystania ze specustawy nie tylko osłabia podmioty już i tak słabe. Zniechęca również do korzystania ze ścieżki restrukturyzacyjnej. A to, w konsekwencji, może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia ryzyka upadłości.

Jakie wsparcie ze specustawy?

Specustawa dała przedsiębiorcom możliwość uzyskania wsparcia w celu utrzymania ich działalności, zagrożonej wskutek ograniczeń będących skutkiem pandemii.

Wsparcie to może przyjąć formę pożyczki, gwarancji lub poręczenia. Jak również leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile tak postanowią strony umowy.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Przepis art. 2 ust. 3 ustawy wskazuje jednak, że ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. W tych przypadkach określona w ustawie procedura udzielenia wsparcia zostaje zawieszona do czasu prawomocnego rozpatrzenia wniosków.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Urlop wyznaczy nam szef

Na podstawie propozycji wypracowanej przez członków zespołu roboczego ds. upadłości i restrukturyzacji rzecznik MŚP zwrócił się więc do wspomnianych ministrów z pytaniem, czy są możliwe zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby przedsiębiorcom w restrukturyzacji skorzystanie z pomocy w ramach specustawy. Równocześnie ograniczenie to pozostałoby w mocy w stosunku do przedsiębiorców, którzy zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości i tych, których upadłość ogłoszono.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Sprzęt do pracy zdalnej bez PIT.

Zwrot za sprzęt do pracy zdalnej bez PIT

U pracowników, którzy ze względu na stan epidemii pracują zdalnie, a którzy otrzymują od ...

Odzież – załamanie eksportu polskiej odzieży boli cały sektor

Pandemia mocno wpłynęła na rodzimych producentów tekstyliów i obuwia. Odzież nie sprzedaje się już ...

Koronawirus. Włoska tarcza dla firm

Włoskie firmy są wielkimi ofiarami pandemii koronawirusa. Czy pomoc im przyznana może mieć zastosowanie ...

Koronawirus wstrzymał eksport polskich mebli

Meble to od kilku lat jeden z polskich hitów eksportowych. Teraz, pomimo granic nadal ...

Rusza program współdziałania skarbówki z dużymi firmami

1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące współdziałania Krajowej Administracji Skarbowej z podatnikami. ...