Koronawirus. Czy firma w restrukturyzacji skorzysta ze specustawy?

Pozbawienie wsparcia przedsiębiorców będących w restrukturyzacji osłabia już i tak słabe firmy. Źródło: Adobe Stock

Przedsiębiorcy w restrukturyzacji powinni mieć możliwość korzystania ze wsparcia w ramach specustawy. Tak uważa rzecznik MSP. I wnioskuje w tej sprawie do członków rządu.

Rzecznik MSP w piśmie do wicepremier, minister rozwoju oraz do ministra sprawiedliwości wskazuje, że obecne brzmienie zapisów specustawy pozbawia wsparcia przedsiębiorców będących w restrukturyzacji. A zatem – jak podkreśla – tych, którzy w sposób właściwy i terminowo zareagowali na swoją sytuację finansową. W efekcie, wszczęli formalną procedurę restrukturyzacji sądowej i podjęli przewidziane prawem środki dla ratowania swojego przedsiębiorstwa i uniknięcia upadłości.

Osłabianie już słabych

Jak argumentuje rzecznik, nie ma więc powodu, by pozbawiać tę grupę przedsiębiorców możliwości wsparcia, mającego rekompensować skutki ograniczeń w działalności wywołanych przez pandemię.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga na złe długi

Pozbawienie ich możliwości skorzystania ze specustawy nie tylko osłabia podmioty już i tak słabe. Zniechęca również do korzystania ze ścieżki restrukturyzacyjnej. A to, w konsekwencji, może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia ryzyka upadłości.

Jakie wsparcie ze specustawy?

Specustawa dała przedsiębiorcom możliwość uzyskania wsparcia w celu utrzymania ich działalności, zagrożonej wskutek ograniczeń będących skutkiem pandemii.

Wsparcie to może przyjąć formę pożyczki, gwarancji lub poręczenia. Jak również leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile tak postanowią strony umowy.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Przepis art. 2 ust. 3 ustawy wskazuje jednak, że ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. W tych przypadkach określona w ustawie procedura udzielenia wsparcia zostaje zawieszona do czasu prawomocnego rozpatrzenia wniosków.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Urlop wyznaczy nam szef

Na podstawie propozycji wypracowanej przez członków zespołu roboczego ds. upadłości i restrukturyzacji rzecznik MŚP zwrócił się więc do wspomnianych ministrów z pytaniem, czy są możliwe zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby przedsiębiorcom w restrukturyzacji skorzystanie z pomocy w ramach specustawy. Równocześnie ograniczenie to pozostałoby w mocy w stosunku do przedsiębiorców, którzy zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości i tych, których upadłość ogłoszono.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Słabnie import ze Słowacji

COVID-19 nie ma litości dla słowackiej gospodarki, choć cios amortyzuje branża motoryzacyjna, a Słowacja ...

Jarosińska-Jedynak: Chcemy rozszerzyć definicję MŚP

Podejmujemy działania na rzecz rozszerzenia definicji MŚP w kontekście nowej perspektywy finansowej UE – ...

Silver Starters – ruszyła tegoroczna edycja programu

Nie tylko młodzi ludzie zakładają start-upy. Seniorzy także. A pomaga im w tym program ...

Arabia Saudyjska trzykrotnie podnosi stawkę VAT

Arabia Saudyjska od 1 lipca potraja swoją stawkę podatku VAT, aby wesprzeć budżet, który ...

Pracownik bezpośrednią obsługujący interesantów lub klientów w zakładzie jest zobowiązany do zakrywania ust oraz nosa. Może to robić za pomocą przyłbicy.

Czy można nakazać noszenia przyłbicy w pracy?

W dobie pandemii pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami są zobowiązani do zakrywania ust ...

Nowe podatki, od cukru i deszczówki, już na horyzoncie

Od 2021 r. przedsiębiorcy zapłacą podatek od cukru. Danina obejmie m.in. słodkie napoje i ...