Koronawirus. Czy firma w restrukturyzacji skorzysta ze specustawy?

Pozbawienie wsparcia przedsiębiorców będących w restrukturyzacji osłabia już i tak słabe firmy. Źródło: Adobe Stock

Przedsiębiorcy w restrukturyzacji powinni mieć możliwość korzystania ze wsparcia w ramach specustawy. Tak uważa rzecznik MSP. I wnioskuje w tej sprawie do członków rządu.

Rzecznik MSP w piśmie do wicepremier, minister rozwoju oraz do ministra sprawiedliwości wskazuje, że obecne brzmienie zapisów specustawy pozbawia wsparcia przedsiębiorców będących w restrukturyzacji. A zatem – jak podkreśla – tych, którzy w sposób właściwy i terminowo zareagowali na swoją sytuację finansową. W efekcie, wszczęli formalną procedurę restrukturyzacji sądowej i podjęli przewidziane prawem środki dla ratowania swojego przedsiębiorstwa i uniknięcia upadłości.

Osłabianie już słabych

Jak argumentuje rzecznik, nie ma więc powodu, by pozbawiać tę grupę przedsiębiorców możliwości wsparcia, mającego rekompensować skutki ograniczeń w działalności wywołanych przez pandemię.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga na złe długi

Pozbawienie ich możliwości skorzystania ze specustawy nie tylko osłabia podmioty już i tak słabe. Zniechęca również do korzystania ze ścieżki restrukturyzacyjnej. A to, w konsekwencji, może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia ryzyka upadłości.

Jakie wsparcie ze specustawy?

Specustawa dała przedsiębiorcom możliwość uzyskania wsparcia w celu utrzymania ich działalności, zagrożonej wskutek ograniczeń będących skutkiem pandemii.

Wsparcie to może przyjąć formę pożyczki, gwarancji lub poręczenia. Jak również leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile tak postanowią strony umowy.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Przepis art. 2 ust. 3 ustawy wskazuje jednak, że ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. W tych przypadkach określona w ustawie procedura udzielenia wsparcia zostaje zawieszona do czasu prawomocnego rozpatrzenia wniosków.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Urlop wyznaczy nam szef

Na podstawie propozycji wypracowanej przez członków zespołu roboczego ds. upadłości i restrukturyzacji rzecznik MŚP zwrócił się więc do wspomnianych ministrów z pytaniem, czy są możliwe zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby przedsiębiorcom w restrukturyzacji skorzystanie z pomocy w ramach specustawy. Równocześnie ograniczenie to pozostałoby w mocy w stosunku do przedsiębiorców, którzy zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości i tych, których upadłość ogłoszono.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Praca zdalna - kto zwykle płaci za sprzęt?

Zdalna praca – kosztowna i niebezpieczna

Duża część pracowników zamierza kontynuować pracę zdalną po zakończeniu pandemii. Niestety, wielu z nich ...

Jak pandemia zmieniła nastroje przedsiębiorców?

W Polsce w 2019 r. nastroje przedsiębiorców prezentowały się raczej optymistycznie. Niestety teraz króluje ...

Ulga B+R to szansa na podwójne odliczenie wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Ulga B+R. Co można zyskać i jak skorzystać?

Ulga badawczo–rozwojowa na stałe zagościła w naszym porządku prawnym. Praktyka pokazała jednak, że przepisy ...

Francja to dla nas czwarty rynek

Polska od lat odnotowuje dodatni bilans handlowy w obrocie towarowym z Francją. W 2018 ...

Access2Markets pomaga MŚP w eksporcie.

Trzy nowe portale dla MŚP. Mogą pomóc w biznesie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z trzech nowych platform internetowych, których zadaniem ...

Nietypowe zawody są dobrze płatne.

Te nietypowe zawody kuszą wysokimi zarobkami

Pracują na wysokościach, mierzą się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub rodzinnymi dramatami, a czasem ...