Zmienność kursów walut odczuwają nie tylko osoby inwestujące w Forex, lecz również firmy zajmujące się eksportem i importem  towarów. Mocna waluta oznacza stabilną sytuację gospodarczą kraju, co może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na przedsiębiorców.

Firmy zależne od kursu walut na  Forex?

Sytuacja ekonomiczna wielu firm uzależniona jest głównie od działań podejmowanych przez inwestorów na rynku Forex. Inwestorzy na tym pozagiełdowym rynku walutowym podejmują decyzje na podstawie relacji między kluczowymi walutami oraz polityce monetarnej banków centralnych.

Warto wiedzieć, że kurs walut może być płynny (relacja popytu i podaży) oraz sztywny (odgórnie określany przez rząd).

Najczęściej stosowany jest płynny kurs walutowy niezależny od decyzji władzy rządzącej. Ten rodzaj kursu walutowego charakteryzuje się spadkiem i wzrostem wartości waluty.

Jaka jest zależność między kursem walut a przedsiębiorcami?

Zmiany w kursach walut wpływają na sytuację krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W sytuacji, gdy kurs waluty idzie do góry w stosunku do innych walut (aprecjacja), to firmy eksportowe tracą.

Sytuacja ta jest bardzo korzystna dla importerów, ponieważ mogą zakupić więcej towaru. Aprecjacja jest świetnym momentem, na inwestycje obcego kapitału na rynek krajowym – są niższe koszty inwestycji. W takiej sytuacji państwo najczęściej stosuje wzmożone podatki i cło dla obcego kapitału. Stan aprecjacji jest ceniony z punktu widzenia eksporterów – pozwala na zakup tańszych zespołów i podzespołów z zagranicy.

W przypadku deprecjacji (spadku wartości) kursu waluty zyskują tylko eksporterzy, których towar staje atrakcyjniejszy za granicą – mogą w takiej sytuacji podwyższyć jego cenę. W dużo gorszym położeniu są importerzy, którzy bardzo dużo tracą na drożejących towarach i usługach. Doprowadza to, do zmniejszenia się wyboru towarów i usług na rynku oraz zwiększeniu się inflacji (realnie niższej wartości pieniądza).

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa w perspektywie stabilności par walutowych

Sytuacja przedsiębiorstw wynika nie tylko z prowadzonej działalności, lecz również z zysków/strat wynikających z różnic kursowych w handlu międzynarodowym. Aby zminimalizować zyski/straty przedsiębiorca powinien na bieżąco śledzić kurs wymiany walut np. w serwisie Walutomat  https://www.walutomat.pl/kursy-walut/.  Dzięki temu może zminimalizować straty wynikające z wysokich spreadów w bankach i kantorach stacjonarnych.

Materiał Promocyjny