Temperatura w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

Zaczął się sezon grzewczy. Pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy.

Publikacja: 16.10.2020 10:37

Temperatura w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

Foto: W halach produkcyjnych temperatura nie może być niższa niż 14 °C, chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. Źródło: Adobe Stock

Temperatura w miejscu pracy, a dokładnie jej wysokość zależy od rodzaju wykonywanej przez pracowników pracy. Zbyt niska temperatura może mieć negatywny wpływ na wydajność pracy pracownika, jego koncentrację, prowadzić do częstych przeziębień i w konsekwencji zwolnień lekarskich.

Jaka temperatura w miejscy pracy jest odpowiednia?

Wysokość temperatury w miejscu pracy określono w rozporządzeniu z 28 sierpnia 2003 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna – Polacy chcą uregulowania zasad zdalnej pracy

W pomieszczeniach pracy temperatura nie może być niższa niż 14°C (np. w halach produkcyjnych), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach biurowych i w miejscach gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna temperatura nie może być niższa niż 18°C.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: odmowa przyjścia do pracy

Jeżeli pracodawca, ze względów technologicznych nie może zapewnić przewidzianej przepisami BHP temperatury, powinien udostępnić pracownikom odpowiednią odzież, posiłki regeneracyjne i przerwy od pracy. Posiłki regeneracyjne przysługują m.in. pracownikom którzy wykonują pracę fizyczną powodującą w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1 500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet.

  • wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej  10°C,
  • wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca).

Jaka temperatura w miejscu pracy na zewnątrz?

W przypadku pracy na zewnątrz obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom pomieszczenia, które będzie pełnić dla nich funkcje schronienia przed opadami atmosferycznymi i miejsca gdzie będą mogli się ogrzać, zmienić odzież i zjeść ciepłe posiłki. W pomieszczeniu takim powinno być co najmniej 16°C.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: kwarantanna

Ponadto, pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz. Jednocześnie w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń.

Możliwe kary dla pracodawcy

Za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zapewnienia minimalnej temperatury w miejscu pracy pracodawca może otrzymać mandat w maksymalnej wysokości 2 tys. zł od Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku tzw. recydywy czyli powtórnego popełnienia tego samego wykroczenia mandat może wynosić 5 tys. zł. Natomiast kodeks pracy przewiduje karę grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 282 § 1 kodeksu pracy).

Temperatura w miejscu pracy, a dokładnie jej wysokość zależy od rodzaju wykonywanej przez pracowników pracy. Zbyt niska temperatura może mieć negatywny wpływ na wydajność pracy pracownika, jego koncentrację, prowadzić do częstych przeziębień i w konsekwencji zwolnień lekarskich.

Jaka temperatura w miejscy pracy jest odpowiednia?

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Zarządzanie
Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?
Zarządzanie
Wypadek w firmie – jakie obowiązki ma pracodawca?
Zarządzanie
Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji
Zarządzanie
Permanentny stres w pracy. Czuje go co piąty Polak
Zarządzanie
Nowe benefity pracownicze. Konsultacja z dietetykiem?
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy