Pytanie:

Czy w przypadku awarii sieci internetowej pracownika w trakcie pracy zdalnej pracodawca powinien zapewnić alternatywne źródło dostępu do internetu dla pracownika?

Odpowiedź:

Regulacje dotyczące pracy zdalnej zawiera art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…). Zgodnie z nim, pracodawca, w okresie obowiązywania stanu epidemii może polecić pracownikowi pracę poza stałym miejscem jej wykonywania. Z przepisów spec-ustawy wynika, że narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Wykorzystanie pracy zdalnej przy użyciu narzędzi niezapewnionych przez pracodawcę może nastąpić, gdy zachowane będą względy bezpieczeństwa informacji.

CZYTAJ TEŻ: Kwarantanna i auto firmowe. Koronawirus mnoży problemy

Powyższe oznacza, że sieć internetową pracownika można wykorzystać dla celów świadczenia pracy. Jednak w przypadku jej awarii to pracodawca powinien zapewnić alternatywne źródło dostępu do internetu dla pracownika. Pracownik nie odpowiada wobec pracodawcy za niezawodność własnych narzędzi, za pomocą których wykonuje pracę.

Anna Dąbrowska, radca prawny z Kancelarii M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.