Pytanie:

Jak długo firma może przetwarzać informacje o swoich byłych dłużnikach, klientach indywidualnych, którzy już spłacili zadłużenie?

 Odpowiedź:

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę windykacyjną odbywa się na zasadzie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z administratorem danych osobowych (wierzycielem). Dochodzenie roszczeń o zapłatę pozwala na przetwarzanie danych osobowych przez wierzycieli bądź firmy windykacyjne działające na ich zlecenie bez zgody dłużnika. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wedle którego przetwarzanie jest zgodne z prawem w sytuacji gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

CZYTAJ TEŻ: Niższe wynagrodzenia na pracy zdalnej? Prawnik wyjaśnia

Powyższe oznacza, że w sytuacji spłaty zobowiązania nie występuje już prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest dochodzenie zapłaty roszczenia przez dłużnika. W takiej sytuacji dane osobowe dłużnika powinny zostać usunięte. Dotyczy to zarówno administratora danych osobowych, którym jest wierzyciel, jak i firmy windykacyjnej. Jeśli wierzyciel nie usuwa danych osobowych to były już dłużnik może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym wskazanego w art. 17 ust. 1 lit. a RODO i zażądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Administrator danych osobowych, jak i zarówno działająca na jego zlecenie firma windykacyjna ma wtedy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.

Autorem odpowiedzi jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński, z Lipiński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.