Pytanie:

Czy przedawnienie roszczenia oznacza brak obowiązku jego spłaty przez dłużnika i może on ignorować korespondencją otrzymaną od firmy windykacyjnej w tej sprawie?

Odpowiedź:

Przedawnienie roszczenia oznacza, że dłużnik może uchylić się od jego spłaty. Wierzyciel zaś ma ograniczoną możliwość skorzystania z przymusowej windykacji jaką jest egzekucja komornicza. Przedawnienie roszczenia o zapłatę nie powoduje wygaśnięcia wierzytelności i dłużnik może wciąż dokonać zapłaty. Może zarazem uchylić się od zaspokojenia roszczenia podnosząc zarzut przedawnienia. Wierzyciel posiadający przedawnioną wierzytelność musi liczyć się z tym, że co do zasady pozbawiony jest możliwości dochodzenia swej należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

CZYTAJ TEŻ: Dane osobowe byłych dłużników – ile może je przetwarzać?

Zarzut przedawnienia, należy podnieść w sądzie. Trzeba to podkreślić bowiem nie wszyscy mają tego świadomość. W związku z powyższym dłużnik powinien kontrolować swoją korespondencję, gdyż może zdarzyć się, że wierzyciel wniesie pozew o zapłatę roszczenia, które jest przedawnione. Co prawda w sytuacji, gdy przedsiębiorca pozywa o zapłatę konsumenta sąd ma obowiązek z urzędu zweryfikować, czy roszczenie jest przedawnione, to jednak zasada ta, nie obowiązuje w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Biorąc jednak pod wzgląd obłożenie przykładowo e-sądu w Lublinie bądź kreatywność funduszy sekurytyzacyjnych to można liczyć się z tym, że przedawnione roszczenie zostanie jednak zasądzone. Odkręcenie takiej sytuacji może być dla dłużnika czasochłonne i stresogenne. Wskazane jest zatem kontrolowanie korespondencji otrzymywanej z firmy windykacyjnej, ale można pozostawiać ją bez odpowiedzi.

Autorem odpowiedzi jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński, z Lipiński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.