Prawo do błędu dla przedsiębiorcy

Będą kolejne ułatwienia dla biznesu. Resort przedsiębiorczości i technologii wskazuje, że uchwalony przez Sejm Pakiet Przyjazne Prawo to przekrojowe zmiany w niemal 70 ustawach, które pomogą przedsiębiorcom z różnych branż. Przepisy wprowadzane pakietem są znane z innych krajów UE.

Publikacja: 02.08.2019 12:00

Prawo do błędu dla przedsiębiorcy

Foto: Źródło: Adobe Stock

Chodzi w nim o ułatwienia m.in. w branżach: pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej czy też usług płatniczych. Wybrane przepisy Pakietu Przyjazne Prawo to np.:  wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przedsiębiorcy przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG oraz ułatwienia dla rzemiosła jak umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika.

Pakiet Przyjazne Prawo to kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu. Pakiet eliminuje również przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa. Celem pakietu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm. To z kolei pomoże mniejszym firmom zwiększać swój potencjał. Przyczyni się również do wzrostu naszej gospodarki i dalszej poprawy jej pozycji w świecie. Dobrze wiemy, że to silne firmy budują siłę gospodarki. Dlatego chcemy oferować naszym przedsiębiorcom jak najlepsze warunki rozwoju, by na równych prawach mogli konkurować z partnerami z UE – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

– Nasza najnowsza propozycja jest komplementarna wobec 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu, Pakietu MŚP oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców, które wprowadziliśmy od początku tej kadencji. Pakietu Przyjazne Prawo wraz z poprzednimi naszymi pakietami, to w sumie setki ułatwień i oszczędności dla polskich przedsiębiorców w ciągu prawie czterech lat naszych rządów. Wspólnym celem tych przedsięwzięć jest ułatwianie życia biznesowi, szczególnie mniejszym firmom. Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa rozwijały się i mogły coraz śmielej konkurować również na arenie międzynarodowej – dodaje szefowa MPiT.

Dłuższe rozliczenia VAT-u w imporcie

Jedną ze zmian jest wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Ma to być odpowiedź na praktykę, w której tylko część importerów może korzystać z ogólnych zasad rozliczenia VAT. Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Dziś obowiązuje restrykcyjny termin płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej). W pakiecie zaproponowano rozliczenia na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7).Teraz takie preferencyjne rozliczenie przysługuje podmiotom spełniającym warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnionym przedsiębiorcom AEO, czyli ok. 4 tys. importerów, głównie dużym firmom. Na zmianie może skorzystać nawet 47 tys. importerów. Poprawi ona ich płynność finansową, zmniejszy koszty transportowe, a w rezultacie zwiększy wolumen i wartość importu odprawianego przez polskie porty. Odroczoną płatność VAT oferują m.in.: Niemcy, Holandia i Litwa.

Nowy przedsiębiorca może zbłądzić

Na zmianach mają też zyskać przedsiębiorcy robiący pierwsze kroki w biznesie. Propozycja wprowadzenia prawa do błędu wzięła się z przekonania, że obecne przepisy, zakładające karanie początkującego przedsiębiorcy za drobne przewinienia, które wynikają z niewiedzy, są zbyt restrykcyjne. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca – osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. MPiT szacuje, że nowy przepis może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców. Podobne rozwiązania funkcjonują już we Francji i na Litwie.

Ochrona konsumencka

Zwiększy się też zakres ochrony konsumenckiej. Będzie ona przysługiwać firmom z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Obejmie jednak tylko umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Przykładowo, mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności). Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Regulacja obejmie ok. 2,7 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Podobne rozwiązania stosują m.in.: Francja, Niemcy, Dania, Słowacja, Grecja czy Włochy.

CZYTAJ TAKŻE:

Małe i średnie firmy mile widziane w przetargach

Rozszerzenie definicji rzemieślnika

Pakiet Przyjazne Prawo umożliwi też przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspólnikami były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub członkowie rodziny, tj. małżonek lub krewni w linii prostej (wstępni lub zstępni). Firmy rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Dzięki udziałowi w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem wartości danego biznesu i rodziny. Jest to oferta dla ponad 211 tys. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania funkcjonują w Austrii i Belgii. Ponadto, w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. informacje o tytule mistrza cukiernictwa. Umożliwi to prezentację przez przedsiębiorców kompetencji, które zostały potwierdzone przez izby rzemieślnicze.

Łatwiejsza sukcesja

Pakiet zakłada też wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. To rozwiązanie dotychczasowego problem braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji, a – jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

W firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka, możliwe będzie powołanie po śmierci jednego z nich na tymczasowego przedstawiciela. Jego zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po małżonku-przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie. Tymczasowy przedstawiciel zadba o majątek spadkobierców, ale także będzie wspierał bieżącą realizację planów przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej np. reprezentując spadkobierców przy podpisaniu umowy sprzedaży rzeczy w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Zmiany oznaczają też dopuszczenie przekazania, w formie zapisu windykacyjnego, praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (udziału wspólnika). Rozszerzenie kompetencji osoby planującej sukcesję w spółce może przyczynić się do przyspieszenia zakończenia procesu zmiany wspólnika i podjęcia przez nią aktywnej działalności.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Chodzi w nim o ułatwienia m.in. w branżach: pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej czy też usług płatniczych. Wybrane przepisy Pakietu Przyjazne Prawo to np.:  wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przedsiębiorcy przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG oraz ułatwienia dla rzemiosła jak umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa