Jakie okoliczności powinien uwzględnić przedsiębiorca oceniając przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie pandemii?

Są to: spadek przychodów, dochodów, obrotów, liczby klientów czy też ograniczenia w prowadzeniu działalności. Zaś forma przestoju w prowadzeniu działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji.

Tak wyjaśnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytania rzecznika MŚP. Rzecznik nawiązał m.in. do art. 15zq ust. 3 ustawy COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: ZUS odpuszcza po 7 latach. Ale nie sam

Pytania rzecznika wynikają z wątpliwości wielu przedsiębiorców, dotyczących okoliczności uprawniających do otrzymania postojowego. W efekcie rzecznik MŚP poprosił Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w tej sprawie. Pytanie dotyczyło również osób na umowach cywilnoprawnych.

Według Ministerstwa, świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie. Jak również przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) zniosła ograniczenie przychodowe. Natomiast pozostawiła kryterium spadku przychodów o 15 proc. (art. 15zq ust. 4 pkt 1). Mówi ona o przychodzie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak ocenić spadek przychodu

Oceny spadku przychodu dokonuje się wyliczając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynosiły 0, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, podał resort.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

CZYTAJ TAKŻE: Koniec stanu wyjątkowego w Czechach – wjazd dla biznesu

Kolejne wątpliwości dotyczyły tego, czy przychód, o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19, obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online. Takie, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.

Ustawodawca posługuje się pojęciem przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, podkreśla Ministerstwo Rodziny.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo dopłata do pensji? Nie dla wszystkich

Resort wskazał także, że żaden przepis ustawy nie ogranicza liczby prowadzonych działalności gospodarczych. Ani też ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Jednak zaznacza, że jednemu podmiotowi przysługuje jedno świadczenie z jednego tytułu.

Dodaje też, że ZUS nie żąda żadnych innych informacji ponad te, które wynikają z ustawy. Może się jednak zdarzyć, że będzie wymagane dołączenie innych dokumentów, np. pełnomocnictwa.

Co z postojowym w przypadku umowy zlecenia

Inna wątpliwość rzecznika MSP dotyczyła tego, czy warunkiem skorzystania z postojowego jest zawarcie mowy zlecenia w formie pisemnej? Oraz tego, czy w przypadku braku umowy formie pisemnej wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy. A także przedstawienie dokumentów uprawdopodabniających wykonywanie zlecenia. A chodzi np. o wyciągi bankowe czy fakt opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorcę.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak wygląda w szczegółach zwolnienie z ZUS

W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, że do wniosku dołącza się kopie umów cywilnoprawnych. Podkreśliło także, że wniosek powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. Zaś w przypadku niekompletnego wniosku ZUS wezwie do jego uzupełnienia.

Resort rodziny podkreślił także, że postojowe jest świadczeniem nieoskładkowanym i nieopodatkowanym. Ma ono charakter socjalny. I stanowi wsparcie finansowe dla podmiotów, których sytuacja uległa pogorszeniu.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. 5 tys. zł pożyczki dla mikrofirmy i samozatrudnionego

Ważne. Taka forma wsparcia, w postaci świadczenia finansowego, może łączyć się z innymi formami pomocy przewidzianymi dla przedsiębiorców.