Tarcza 7.0 już obowiązuje. Co oznacza dla firm?

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów rozszerza możliwość korzystania z instrumentów wsparcia przedsiębiorców w zakresie: świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, świadczenia postojowego, dotacji od starosty oraz zwolnienia ze składek ZUS.

Publikacja: 07.02.2021 11:29

Tarcza 7.0 już obowiązuje. Co oznacza dla firm?

Foto: Tarcza 7.0 to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach. Źródło: Adobe Stock

22 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 152), (dalej rozporządzenie).

Rozporządzenie nazywane Tarczą 7.0 wydano na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1).

Jaki jest cel tarczy 7.0?

Celem rozporządzenia jest udzielenie dalszego wsparcia przedsiębiorcom, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Akt stanowi kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie ma zostać skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych. Na pomoc dla firm przeznaczone ma zostać łącznie dodatkowe 5,1 mld zł.

Co oferuje tarcza 7.0?

Rozporządzenie wprowadza dodatkowe instrumenty wsparcia gospodarczego przedsiębiorców:

  • świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy – będzie dostępne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z – pola kempingowe i pola namiotowe, 79.11.A, – działalność agentów turystycznych 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki (kod weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r., na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON), którego przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza finansowa 2.0 – kto i jak może sięgnąć po subwencję?
  • dodatkowe świadczenie postojowe – przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli zawnioskować o ponowne świadczenie postojowe. O dofinansowanie będzie można wnioskować jednokrotnie lub dwukrotnie (w zależności od kodu PKD, wskazanego w treści rozporządzenia). By uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że jego przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu wcześniejszym lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.
  • jednorazowa dotacja – starosta na podstawie umowy może udzielić przedsiębiorcy ze środków Funduszu Pracy zasilanego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na zasadach określonych w art. 15zze4 jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.   Dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (prowadzący działalność w określonych w rozporządzeniu kodach PKD), których przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w wyniku COVID-19 był o co najmniej 40 proc. niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Zaznaczenia wymaga, iż dotacja nie może być udzielona mikro i małym przedsiębiorcom, którzy zawiesili działalność gospodarczą na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. O jednorazową dotację będzie można starać się do 31 marca 2021 r.
  • zwolnienia ze składek ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność o określonym w rozporządzeniu kodzie PKD. Zwolnienie będzie obejmowało odpowiednio okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r.,oraz wykazanie spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40 proc. w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dodatkowo przedsiębiorca zainteresowany zwolnieniem ze składek ZUS ma obowiązek złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne do 28 lutego 2021 r., chyba, że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnik składek będzie zobowiązany przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 31 marca 2021 r.
CZYTAJ TAKŻE: Tarcza branżowa – gdzie składać wnioski?

Rozporządzenie weszło w życie 1 lutego 2021 r.

Tomasz Kamiński, adwokat w KRWLegal, Jakub Murawski, aplikant adwokacki w KRWLegal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

22 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 152), (dalej rozporządzenie).

Rozporządzenie nazywane Tarczą 7.0 wydano na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1).

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Rolnicy oczekują zmian
Materiał Promocyjny
Jakich benefitów pracownicy pragną najbardziej?
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy