Pandemia mocniej uderzyła w polskie firmy, a teraz doszła i geopolityka

Polscy prezesi mierzą się nie tylko z problemami związanymi z łańcuchem dostaw, ale bardziej niż na całym świecie odczuwają ryzyka geopolityczne, które niestety się ziściły w postaci wojny na Ukrainie na skutek agresji Rosji.

Publikacja: 01.03.2022 13:07

Pytani o największe ryzyka dla przyszłego wzrostu, prezesi w Polsce również wskazują rosnące napięci

Pytani o największe ryzyka dla przyszłego wzrostu, prezesi w Polsce również wskazują rosnące napięcia geopolityczne.

Foto: meegi

Badanie CEO Outlook Survey 2022, przeprowadzone w Polsce i na świecie przez firmę doradczą EY wykazało szereg różnic w wyzwaniach stojących przed prezesami w Polsce i na świecie. Każda firma w Polsce została dotknięta pandemią, uważają prezesi sondowani przez EY, podczas gdy średnio na świecie negatywny wpływ pandemii był mniejszy - 14 proc. prezesów firm nie zauważyło negatywnego wpływu pandemii na działalność ich organizacji.

W Polsce rejestrujemy znacznie silniejszy wpływ geopolityki na strategiczne działania firm. 80 proc. CEO w Polsce wskazuje na konieczność zmian wynikającą z tego czynnika, podczas gdy średnio na świecie wskaźnik ten wynosi 55 proc. Jednym z efektów jest przyspieszenie inwestycji zagranicznych, co deklaruje połowa prezesów firm w Polsce (53 proc., średnio na świecie – 45 proc.).

Zerwane łańcuchy dostaw pozostają jednym z kluczowych wyzwań, jakie przyniosła pandemia. Z badania EY wynika, że problem ten dotknął menedżerów w Polsce bardziej niż średnio na świecie. Praktycznie wszystkie firmy w Polsce (97 proc.) dostosowały lub planują dostosować działalność operacyjną na świecie lub łańcuchy dostaw. Z tego prawie dla połowy powodem są czynniki  geopolityczne. Globalnie 78 proc. firm wprowadziło tego typu zmiany, najczęściej modyfikując łańcuch dostaw w celu redukcji kosztów (32 proc.).

Ryzyko geopolityczne

– Podwyższone ryzyko geopolityczne zwiększa skalę wyzwań w prowadzeniu przedsiębiorstwa, takich jak odpływ inwestycji i zabezpieczenie finansowania przedsiębiorstw, zmienność kursowa wpływająca na handel zagraniczny. Szczególnie mogą je odczuwać menedżerowie w Polsce. Odpowiednie przemodelowanie biznesu i zabezpieczenie bezpiecznych łańcuchów dostaw może stanowić w takim otoczeniu istotną przewagę konkurencyjną. Funkcjonowanie w obliczu podwyższonego ryzyka wymusza też na firmach konieczność bardziej elastycznego reagowania na zmiany rynkowe, ewentualne szybkie przeformułowanie strategii i rewizję portfela – mówi Arkadiusz Gęsicki, partner EY-Parthenon, odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich.

Czytaj więcej

Czy chiński CIPS zastąpi Rosji SWIFT po odłączeniu SWIFT-u Rosji przez UE i USA?

Pytani o największe ryzyka dla przyszłego wzrostu, prezesi w Polsce również wskazują rosnące napięcia geopolityczne, (23 proc. wskazań, wobec 18 proc. na świecie) oraz trwałe zmiany demograficzne i gospodarcze (22 proc.). Tu widać istotną różnicę pomiędzy CEO w Polsce i na świecie. Globalnie za drugi kluczowy czynnik ryzyka prezesi wskazują zmiany klimatyczne i rosnącą presję budowania zrównoważonego rozwoju (17 proc.).

Badanie CEO na poziomie globalnym pokazuje przesunięcie akcentów: prezesi odchodzą od krótkoterminowej presji na efektywność operacyjną na rzecz budowania długoterminowej wartości. Do Polski ten trend dociera z opóźnieniem: obecnie głównym wyzwaniem dla CEO jest transformacja cyfrowa (26 proc.), wzrost organiczny (19 proc.) oraz poprawa efektywności w generowaniu gotówki i przepływach pieniężnych (12 proc.). Nic dziwnego, że głównym wyzwaniem dla CEO jest – w oczach rodzimych top menedżerów - balansowanie pomiędzy potrzebami udziałowców a budowaniem długoterminowej wartości (29 proc.).

Globalnie obserwujemy nieco inny obraz. Prezesi najwyżej plasują inwestycje we wzrost (21 proc.), na drugim miejscu wskazują transformację cyfrową (20 proc.) a na trzecim inwestycje w zrównoważony rozwój (13 proc.).

Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa