Nowy rok przyniesie kolejną pulę dotacji z UE dla firm

Na co najmniej 3 mld zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą w przyszłym roku liczyć przedsiębiorcy i jednostki naukowe.

Publikacja: 27.11.2019 13:48

Nowy rok przyniesie kolejną pulę dotacji z UE dla firm

Foto: Źródło: Adobe Stock

Tak wynika z ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) na 2020 r. W przyszłym roku wystartuje trzynaście nowych konkursów na unijne dotacje. Ponadto, instytucje odpowiedzialne za inwestowanie pieniędzy europejskich uruchomią trzy nabory ogłoszone w IV kwartale 2019 r. Jednocześnie kontynuowanych będzie też dziesięć konkursów rozpoczętych w br., których zakończenie resort przewidział już w przyszłym roku.

– Oferta jest szeroka i dostosowana do potrzeb firm. Najwięcej, bo 1,4 mld zł w pięciu konkursach przeznaczamy na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz 1,25 mld zł na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez firmy. Utrzymujemy zatem kurs obrany na zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i wzmacnianie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. – Nieodzownym elementem jest tu dalsze zacieśnianie współpracy biznesu z nauką i stałe podnoszenie ich potencjału badawczego-rozwojowego. To także znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych planach inwestycyjnych POIR – dodaje.

Prace B+R w firmach

W tym obszarze resort funduszy i polityki regionalnej zaplanował trzy konkursy z łącznym budżetem na poziomie 1,25 mld zł. Będą one dotyczyły badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez firmy. Dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci będzie ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence. Konkursy te ogłosi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W 2020 r. małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż będą mogły liczyć na znaczące, jeśli chodzi o liczbę konkursów i dostępny budżet, wsparcie ze środków publicznych. Jednocześnie środki unijne dla firm stopniowo się wyczerpują, co pokazują m.in. znacząco zmniejszone budżety w przewidzianych konkursach względem roku 2019 – mówi Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors.

CZYTAJ TAKŻE: Startują granty norweskie – zielone, niebieskie i dla kobiet

Wsparcie potencjału firm do B+R+I

Przyszły rok przyniesie też trzy konkursy z pieniędzmi na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Łącznie trafi na to co najmniej 375 mln zł. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zaplanowano w działaniach: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (to konkurs prowadzony bezpośrednio przez MFiPR), „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” oraz „Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus” (obydwa prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).

CZYTAJ TAKŻE: Bony na innowacje mogą ułatwić życie

Na innowacje

2020 rok przyniesie też nowe szanse na dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach. W pięciu nowych konkursach firmy będą się mogły ubiegać o łącznie 1,4 mld zł. MFiPR zaplanowało trzy nabory w schemacie pn. „Badania na rynek”. Prowadzi go PARP. Firmy mogą liczyć na konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności. Agencja uruchomi też jeden nabór wniosków w działaniu pn. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Jeden konkurs, w poddziałaniu „Kredyt na innowacje technologiczne”, przeprowadzi też Bank Gospodarstwa Krajowego.

CZYTAJ TAKŻE: 350 mln zł na innowacje dla MŚP

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W tym obszarze odbędą się dwa konkursy. Ich budżety resort funduszy i polityki regionalnej przedstawi w późniejszym terminie.

Tak wynika z ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) na 2020 r. W przyszłym roku wystartuje trzynaście nowych konkursów na unijne dotacje. Ponadto, instytucje odpowiedzialne za inwestowanie pieniędzy europejskich uruchomią trzy nabory ogłoszone w IV kwartale 2019 r. Jednocześnie kontynuowanych będzie też dziesięć konkursów rozpoczętych w br., których zakończenie resort przewidział już w przyszłym roku.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Firmy stawiają na krótkoterminowe założenia i inwestycje
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Finanse
Firmy częściej oferują pracownikom dodatkowe benefity niż podwyżki
Finanse
Przedsiębiorcy nie wierzą w stałość przepisów dotyczących ulg podatkowych
Finanse
Inwestycja w elektryczne ciężarówki może pozwolić zachować pozycję lidera na rynku
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Finanse
Sprzedaż elektroniki spada, Polacy oszczędzają przez inflację
Finanse
Niskie ceny prądu mogą skończyć się w 2024 roku