Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. 

Pomysł jest prosty: młody przedsiębiorca (lub przyszły przedsiębiorca) wyjeżdża do innego kraju UE, gdzie w wybranej wcześniej firmie przyjmującej przebywa od jednego do sześciu miesięcy. Przez ten czas pod okiem doświadczonego partnera zdobywa doświadczenia i  umiejętności konieczne do prowadzenia małej firmy, korzysta ze specjalistycznej wiedzy, buduje sieć kontaktów, pogłębia umiejętności językowe. Korzyścią przedsiębiorcy przyjmującego jest poznanie własnej firmy z nowej perspektywy, a także zyskanie możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębienie wiedzy na temat nowych rynków.

Przez cały pobyt młody przedsiębiorca otrzymuje co miesiąc od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju), ale za swoją pracę u zagranicznego partnera nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest też zobowiązany do zbierania dokumentów, np. rachunków, kart pokładowych, umowy najmu, potwierdzających jego pobyt za granicą. Po zakończeniu pobytu musi złożyć sprawozdanie w języku angielskim.

Zgłoszenie i udział w programie są bezpłatne. Nie są wymagane żadne opłaty za aplikację lub uczestnictwo. Wniosek wypełniony w języku angielskim składa się elektronicznie poprzez stronę www.erasmus-entrepreneurs.eu.  Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w edycji 13. programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 listopada 2026 r.

Czytaj więcej

Erasmus także dla przedsiębiorców