Dotacje do wzięcia. Trzy nabory najbardziej warte uwagi

W czerwcu ruszyły ciekawe nabory do unijnych programów wsparcia dla sektora mikro-, małych i średnich firm. Małgorzata Okularczyk-Okoń, prezes zarządu Collect Consulting podpowiada, na które zwrócić uwagę.

Publikacja: 23.06.2024 10:30

Dotacje do wzięcia. Trzy nabory najbardziej warte uwagi

Foto: Adobe Stock

Ścieżka SMART w nowej odsłonie

Teraz nabory mają zmienione kryteria oceny i krótszą procedurą selekcjonowania projektów najlepszych i z największym potencjałem.

Do rozdysponowania jest łącznie ponad 3,6 miliarda złotych. Są to konkursy dla innowacyjnych firm, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe (B+R), pracują nad nowoczesnymi produktami czy opracowują nowe zaawansowane technologie.

Specyfika ścieżki SMART pozwala jednak sfinansować nie tylko prace B+R czy komercjalizowanie prototypów, ale przez swój modułowy charakter również cały program rozwojowy dla przedsiębiorstw będący uzupełnieniem tych działań innowacyjnych. Przedsiębiorcy mogą „w pakiecie”, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie modułów tzw. fakultatywnych, uzyskać wsparcie również na wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, cyfryzację działalności, podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników, ekspansję eksportową, internacjonalizację czy wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych prowadzących do zrównoważonego rozwoju.

Przepustką do wystartowania w ścieżce SMART jest opracowanie innowacyjnego na skalę co najmniej kraju rozwiązania – produktu, technologii – możliwych do wdrożenia. Dlatego ten nabór na uwadze powinny mieć szczególnie działy rozwoju produktów czy badań i rozwoju.

Nabory w ramach ścieżki SMART prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dla mikro-, małych i średnich firm) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla dużych firm). 

Zielone technologie

Niezwykle atrakcyjny nabór  dla mikro-, małych i średnich firm w ramach KPO

Od 25 czerwca przedsiębiorstwa będą mogły aplikować o nawet  3,5-milionowe dofinansowanie inwestycji związanych z wdrażaniem technologii w celu zmniejszenia ilości odpadów poprodukcyjnych, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Sfinansować można zakup nowych linii produkcyjnych ograniczających powstawanie odpadów, opracowanie czy zakup nowych technologii, ale też kalkulację śladu węglowego produktów czy zakup i montaż odnawialnych źródeł energii i ciepła wykorzystywanych na potrzeby firmy.

Kredyt ekologiczny

Małe, średnie i duże firmy (o małej lub średniej kapitalizacji i zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników) mogą ubiegać się o premię ekologiczną, czyli dotację przeznaczoną na jednorazową spłatę znaczącej, bo dochodzącej nawet do 80 proc. części kredytu ekologicznego przeznaczonego na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej. Najpierw więc trzeba złożyć wniosek o kredyt w banku komercyjnym oraz wniosek o przyznanie wsparcia w formie premii ekologicznej w ramach naboru prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Przedsiębiorstwa mogą sfinansować kredytem z premią działania związane z termomodernizacją hal produkcyjnych, zakupem instalacji OZE czy wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z kredytu ekologicznego jest osiągniecie oszczędności energii na poziomie minimum 30 proc. w wyniku zrealizowania zaplanowanej inwestycji.

Korzyść dla przedsiębiorstwa jest podwójna, bo oprócz znacznego obniżenia zużycia energii elektrycznej czy cieplnej,  uzyskuje świetny montaż finansowy inwestycji, w części pokrywanej z dotacji unijnej.

Czytaj więcej

Oto TOP 3 naborów w czerwcu

Ścieżka SMART w nowej odsłonie

Teraz nabory mają zmienione kryteria oceny i krótszą procedurą selekcjonowania projektów najlepszych i z największym potencjałem.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
PARP pomoże polskim firmom wypromować się w Azji
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Finanse
Druga szansa na dofinansowanie inwestycji w branży HoReCa
Finanse
Czy polskie firmy są gotowe na unijny Data Act?
Finanse
KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla firm
Finanse
Pieniądze z KPO dla firm na transformację ekologiczną