Leasing zwrotny - na czym polega?

Leasing zwrotny to szczególny rodzaj leasingu. Sposób na uwolnienie środków zamrożonych w aktywach trwałych. Skorzystanie z tego rodzaju leasingu może pomóc wyjść przedsiębiorstwu z trudnej sytuacji finansowej i poprawić płynność.

Publikacja: 23.02.2022 12:15

Leasing to w wielu przypadkach rozwiązanie korzystne dla wielu przedsiębiorców.

Leasing to w wielu przypadkach rozwiązanie korzystne dla wielu przedsiębiorców.

Foto: magele-picture

Leasing zwrotny (ang. sale and lease back) polega na odkupieniu przez firmę leasingową, podlegających amortyzacji środków trwałych, które dotychczas były własnością przedsiębiorstwa. Następuje zmiana prawna właściciela. Dotychczasowy użytkownik środka trwałego dalej z niego korzysta, jednak już jako leasingobiorca. Jest on zatem zarówno dostawcą, jak i odbiorcą środka trwałego. Leasingobiorca zobowiązany jest do regulowania rat leasingowych, na które składa się część kapitałowa oraz odsetkowa. Przedsiębiorca korzysta ze środka trwałego na warunkach określonych w umowie leasingu. Od momentu podpisania takiej umowy właścicielem danego składnika majątku staje się finansujący - firma leasingowa.

Jest to w wielu przypadkach rozwiązanie korzystne dla wielu przedsiębiorców. Sprzedają środek trwały nie tracąc przy tym możliwości korzystania z niego. Przedmiotem leasingu zwrotnego może być praktycznie każdy składnik majątku podlegający amortyzacji. Oznacza to, że w ramach umowy leasingu zwrotnego mają miejsce dwie transakcje:

1.      sprzedaży - gdy przedsiębiorstwo sprzedaje firmie leasingowej swój środek trwały oraz

2.      leasingu - gdy firma leasingowa oddaje przedsiębiorstwu ten środek do użytku.

Leasing finansowy czy operacyjny?

Zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

Umowa ta powinna zostać sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Leasing zwrotny może przybrać formę zarówno leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego. Główne różnice polegają na:

- w leasingu operacyjnym – przedmiot leasingu pozostaje we własności finansującego (leasingodawcy), wpisuje on przedmiot umowy do rejestru środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji, rata leasingowa w całości jest kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy;

- w leasingu finansowym – przedmiot leasingu jest zapisany jako środek trwały leasingobiorcy, oznacza to, że przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć tylko część odsetkową raty leasingowej.

Korzyści i wady leasingu

Dla przedsiębiorcy, który posiada w swojej firmie środki trwałe, odsprzedaż ich firmie leasingowej, może przynieść wiele korzyści. Uzyskuje on, w wyniku tej sprzedaży,  dodatkowe środki,  uwalnia więc zamrożone w majątku trwałym środki finansowe. Gdy przedsiębiorca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej uzyskane środki może przeznaczyć na spłatę długów, zapłatę pracownikom, pozwala to  uniknąć przestojów w firmie. Środki te, mogą  umożliwić również inwestowanie, bez konieczności korzystania z kredytów i pożyczek.  Środek trwały znowu może stać się własnością przedsiębiorcy, w sytuacji gdy zdecyduje się na jego wykup. W leasingu finansowym jest to automatyczne, w leasingu operacyjnym fakultatywne. Jest to więc dobra alternatywa dla kredytów i pożyczek.

Główną wadą leasingu zwrotnego jest konieczność przeprowadzenia wyceny przez rzeczoznawcę. Wycena może być niższa niż przedsiębiorca oceniał i zakładał.

Leasing zwrotny (ang. sale and lease back) polega na odkupieniu przez firmę leasingową, podlegających amortyzacji środków trwałych, które dotychczas były własnością przedsiębiorstwa. Następuje zmiana prawna właściciela. Dotychczasowy użytkownik środka trwałego dalej z niego korzysta, jednak już jako leasingobiorca. Jest on zatem zarówno dostawcą, jak i odbiorcą środka trwałego. Leasingobiorca zobowiązany jest do regulowania rat leasingowych, na które składa się część kapitałowa oraz odsetkowa. Przedsiębiorca korzysta ze środka trwałego na warunkach określonych w umowie leasingu. Od momentu podpisania takiej umowy właścicielem danego składnika majątku staje się finansujący - firma leasingowa.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
Jednorazowa amortyzacja - kiedy jest możliwa?
Biznes
Czym kierują się przedsiębiorcy kupując firmowe auta? Zaszły zmiany
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów