Jak przygotować się do elektronicznego fakturowania?

W 2023 r. polskich przedsiębiorców czeka rewolucja związana z przejściem na powszechne fakturowanie elektroniczne. Ministerstwo Finansów prowadzi pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur od początku br.

E-faktury będą za rok obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców

Aż niemal 30 petabajtów danych – tyle w ciągu dekady zbierze Krajowy System e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie, które od początku br. funkcjonuje nad Wisłą, ma obsługiwać do nawet ponad 2 mld faktur miesięcznie.

Polski Ład a klauzula GAAR - ocena ryzyka

Na czym dokładnie polega klauzula GAAR oraz jak należy ją postrzegać w kontekście Polskiego Ładu?

Faktura ze stawką ,,zw” w rejestrze zakupów VAT

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dokonują różnych zakupów w jej ramach. Większość z nich opodatkowana jest podatkiem VAT. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy są to towary lub usługi korzystające ze zwolnienia z podatku VAT.

Kiedy tworzymy odpis aktualizujący należności?

Odpisy aktualizujące tworzone są w wyniku stosowania zasady ostrożności oraz zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu, opisanych w przepisach i normach prawnych.

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe za 2021 r.?

Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi przewidziane w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja tej ustawy wprowadziła zmianę dotyczącą podpisywania sprawozdań finansowych, obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Faktura zamiast paragonu dla osoby fizycznej?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady powinna zostać zarejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej.

Rewolucja w fakturowaniu – faktura ustrukturyzowana już od 2023 r.

Za zgodą Komisji Europejskiej już w przyszłym roku faktura ustrukturyzowana będzie obowiązkową formą rozliczeń dla polskich przedsiębiorstw.

Rozwiązanie rezerwy na niewykorzystany urlop

Rezerwa to zobowiązanie jednostki, którego termin wymagalności albo kwota nie są pewne. Przedsiębiorca jest świadomy ciążącego na nim obowiązku, jednak nie może wiarygodnie określić jego terminu lub kwoty.

Darowizna – co oznacza pomoc Ukrainie w formie darowizny?

Przedsiębiorcy często wspierają potrzebujących poprzez darowizny pieniędzy lub rzeczy. Mogą wtedy skorzystać z preferencji w CIT. Aktualnie wiele firm chce pomóc Ukraińcom. Przedsiębiorcy nie są jednak pewni czy mogą zrobić to ze środków firmy?

Skonto - czym jest i komu się opłaca?

Terminowe regulowanie zobowiązań w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami ma znaczenie. Opóźnienia w dokonywaniu płatności mogą spowodować niemałe problemy w firmie. Skonto jest ciekawym rozwiązaniem, które może pomóc w utrzymaniu płynności w firmie.

Rozwiązanie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwa to zobowiązanie, którego termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzenie rezerw jest oznaką przestrzegania przez przedsiębiorstwo zasad rachunkowości.

Krajowy System e-Faktur – założenia i potencjalne korzyści

Dotychczas tylko 3 kraje Unii Europejskiej wprowadziły do swojego systemu podatkowego faktury ustrukturyzowane. W 2017 r. rozwiązanie wdrożono we Włoszech, a rok później w Hiszpanii i w Portugalii. W 2022 r. Polska dołączyła do tego grona.

Inwentaryzacja - jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji jest jednym z warunków przygotowania rzetelnego sprawozdania finansowego oraz sprawdzenia stanu majątkowego firmy. Przepisy nie regulują szczegółowo sposobu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Krajowy System e-faktur ruszy już od 1 stycznia 2022 r.

Krajowy System e-faktur ma być rozwiązaniem, z którego korzyści będą czerpać przedsiębiorcy, jak i organy państwowe. Celem wdrożenia usługi e-faktur jest m.in. przyczynienie się do szybkiego wykrywania przestępców podatkowych i zmniejszenia luki VAT.

Kasa fiskalna - ewidencja oczywistych pomyłek

W przedsiębiorstwach, które zobowiązano do stosowania kas fiskalnych zdarzają się sytuacje, w których paragon fiskalny zostanie źle wydrukowany. Co wtedy należy zrobić?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności a zapłata za kilka faktur

Split payment funkcjonuje już od dwóch lat, ale i tak część podatników ma nadal wątpliwości w jaki sposób dokonywać płatności za kilka faktur od jednego kontrahenta.

Due diligence - dbasz o bezpieczeństwo inwestycji? Przeprowadź to badanie

Przedsiębiorstwo, które planuje ulokować środki czy to w nieruchomość, czy w zakup innej firmy powinno podjęcie decyzji poprzedzić analizą due diligence. To swoisty zawór bezpieczeństwa dla inwestora.