Księgowość po nowemu, czyli robo-księgowa wkracza do firm

Niemal dwie trzecie polskich firm zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to m.in. ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników, czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro.

Alkohol z integracji – czy można go wrzucić w koszty?

Przedsiębiorca, który organizuje letnie spotkanie integracyjne dla pracowników zaliczy do kosztów podatkowych poniesione na ten cel wydatki. Wyjątkiem będą kwoty wydane na alkohol.

Kody GTU a usługi kompleksowe. Kiedy stosować kody?

Podatnicy mogą mieć wątpliwości czy usługi kompleksowe, w których skład wchodzą towary lub usługi objęte obowiązkiem oznaczenia kodem GTU, objęte są obowiązkiem ich stosowania.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego to, z perspektywy rachunkowości, jeden z ważniejszych momentów w roku podatkowym. W związku z pandemią część terminów związanych ze sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, przedłużono.

Pierwsza rata odpisu na ZFŚS do końca maja

Przedsiębiorcy, którzy utworzyli w 2021 r. fundusz socjalny do 31 maja muszą przekazać na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co najmniej 75 proc. równowartości odpisu na bieżący rok.

Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Owoce, słodycze i inne artykuły spożywcze, które kupują pracodawcy dla pracowników są najczęściej formą zachęty. Mają powodować, że miejsce pracy będzie dla pracowników bardziej atrakcyjne a atmosfera przyjemniejsza. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że nie wszystkie zakupy dla pracowników pozwalają na odliczenie podatku VAT naliczonego.

Faktury korygujące in minus – zmiany w 2021 r.

Od stycznia br. zmieniły się zasady ujmowania korekt in minus – zmniejszających podstawę opodatkowania. Podatnicy nie muszą już uzyskiwać potwierdzenia odebrania faktury korekty przez nabywcę. Jednak podatnik i tak musi udowodnić prawo do dokonania korekty podatku w inny sposób.

Faktura pro forma a mechanizm podzielonej płatności

Wątpliwości może budzić sytuacja, gdy nabywca otrzymuje fakturę pro forma na towary lub usługi, które objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19

Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Zawarte w nim informacje mogą być pomocne w czasie tworzenia sprawozdanie finansowego za rok 2020.

Faktura uproszczona – jak korygować fakturę uproszczoną?

Faktura uproszczona, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, może zawierać mniejszą ilość informacji niż ,,faktura standardowa”. Za fakturę uproszczoną uznawany jest też w niektórych przypadkach paragon fiskalny z numerem NIP.

Jak rozpoznać przychody z niezrealizowanych usług?

Przychody, które są udokumentowane fakturami, a usługi z nich wynikające mają odbyć się do 30 czerwca 2021 r. należy zaliczyć do przychodów podatkowych bieżących okresów. Potwierdza to skarbówka.

Strata bilansowa – jak jej uniknąć? Sposobów jest kilka

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią Covid-19 w największym stopniu dotknął firmy z sektora MŚP. Rozwiązaniem jest sięgnięcie po dodatkowy zastrzyk gotówki, który pozwoli odzyskać płynność finansową lub w ogóle utrzymać się na rynku.

Kiedy spirytus można ująć w kosztach firmy?

W dobie koronawirusa firmy starają się zabezpieczyć pracowników przed zarażeniem. Dlatego w kosztach coraz częściej znajdują się maseczki, środki do dezynfekcji, osłonki z pleksi. Czy w kosztach pracodawcy może znaleźć się spirytus, który wykorzystywany jest jako środek do dezynfekcji?

Leki na odporność dla pracowników w kosztach pracodawcy

Przedsiębiorstwo, które kupiło dla pracowników preparaty wzmacniające ich odporność, np. witaminę C, mogą taki wydatek ująć w kosztach uzyskania przychodów. Potwierdza to skarbówka w wydanej interpretacji.

Inwentaryzacja. Przedsiębiorcy i rewidenci w kłopocie

Od 1 października firmy mogą już inwentaryzować swe zasoby. W weryfikacji zapasów powinni jednak uczestniczyć biegli rewidenci, ale wiele spółek z powodu epidemii nie wpuszcza osób z zewnątrz do swoich biur i magazynów. Może to spowodować wydanie opinii z zastrzeżeniami.

Co zrobić jeśli na paragonie jest błąd w numerze NIP?

Są wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii błędów w numerze NIP na paragonach.

Nota księgowa – kiedy można ją wystawić?

Nie każda transakcja musi być udokumentowana fakturą VAT. Przedsiębiorcy mogą wystawiać noty księgowe w formie obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej, jako dokumenty rozliczeniowe jednostki. Notę księgową można wystawić w sytuacji, gdy dokumentowane nią transakcje nie podlegają przepisom podatku VAT.

Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta

Firmy powinny w najbliższym czasie dokonać wyboru biegłego rewidenta. Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że przedsiębiorstwo powinno umożliwić biegłemu udział w inwentaryzacji.