Due diligence - dbasz o bezpieczeństwo inwestycji? Przeprowadź to badanie

Przedsiębiorstwo, które planuje ulokować środki czy to w nieruchomość, czy w zakup innej firmy powinno podjęcie decyzji poprzedzić analizą due diligence. To swoisty zawór bezpieczeństwa dla inwestora.

Wezwanie do zapłaty - kiedy je wysyłamy i co powinno zawierać?

Wezwanie do zapłaty jest oficjalnym pismem, które wierzyciel kieruje do dłużnika. Znajdują się w nim informacje o zadłużeniu i prośba o jego uregulowanie w określonym terminie. Wezwanie do zapłaty daje możliwość dochodzenia należności od wierzyciela.

Inwentaryzacja - potwierdzenie salda jedną z podstawowych metod inwentaryzacji

Ustawa o rachunkowości wymaga, aby należności zinwentaryzować metodą potwierdzenia salda. Oznacza to, że wierzyciel powinien uzyskać od kontrahentów potwierdzenie prawidłowości danych z ksiąg rachunkowych i wyjaśnić i rozliczyć ewentualne różnice.

Prezenty firmowe o małej wartości – ewidencjonować czy nie?

Koniec roku jest okresem, w którym wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup prezentów dla swych kontrahentów. Warto więc przypomnieć, że w br. wzrósł limit na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości.

Anulowanie faktury - kiedy jest możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?

Pomyłki w fakturach poprawia się za pomocą odpowiedniego dokumentu korygującego: faktury korekty, którą wystawia sprzedawca lub noty korygującej, którą wystawia nabywca. W niektórych, wyjątkowych sytuacjach, podatnicy mogą anulować fakturę.

Jednorazowa amortyzacja - kiedy jest możliwa?

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Polskie auto na czeskich numerach rejestracyjnych? To się opłaca

Dość często na polskich drogach możemy spotkać auta (zwłaszcza te o znacznej wartości), które mają czeskie rejestracje. Okazuje się, że za kierownicą niekoniecznie siedzi Czech a Polak mający firmę w Czechach. Dlaczego? Ponieważ jest to korzystne.

Księgowość po nowemu, czyli robo-księgowa wkracza do firm

Niemal dwie trzecie polskich firm zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to m.in. ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników, czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro.

Alkohol z integracji – czy można go wrzucić w koszty?

Przedsiębiorca, który organizuje letnie spotkanie integracyjne dla pracowników zaliczy do kosztów podatkowych poniesione na ten cel wydatki. Wyjątkiem będą kwoty wydane na alkohol.

Kody GTU a usługi kompleksowe. Kiedy stosować kody?

Podatnicy mogą mieć wątpliwości czy usługi kompleksowe, w których skład wchodzą towary lub usługi objęte obowiązkiem oznaczenia kodem GTU, objęte są obowiązkiem ich stosowania.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego to, z perspektywy rachunkowości, jeden z ważniejszych momentów w roku podatkowym. W związku z pandemią część terminów związanych ze sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, przedłużono.

Pierwsza rata odpisu na ZFŚS do końca maja

Przedsiębiorcy, którzy utworzyli w 2021 r. fundusz socjalny do 31 maja muszą przekazać na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co najmniej 75 proc. równowartości odpisu na bieżący rok.

Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Owoce, słodycze i inne artykuły spożywcze, które kupują pracodawcy dla pracowników są najczęściej formą zachęty. Mają powodować, że miejsce pracy będzie dla pracowników bardziej atrakcyjne a atmosfera przyjemniejsza. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że nie wszystkie zakupy dla pracowników pozwalają na odliczenie podatku VAT naliczonego.

Faktury korygujące in minus – zmiany w 2021 r.

Od stycznia br. zmieniły się zasady ujmowania korekt in minus – zmniejszających podstawę opodatkowania. Podatnicy nie muszą już uzyskiwać potwierdzenia odebrania faktury korekty przez nabywcę. Jednak podatnik i tak musi udowodnić prawo do dokonania korekty podatku w inny sposób.

Faktura pro forma a mechanizm podzielonej płatności

Wątpliwości może budzić sytuacja, gdy nabywca otrzymuje fakturę pro forma na towary lub usługi, które objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19

Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Zawarte w nim informacje mogą być pomocne w czasie tworzenia sprawozdanie finansowego za rok 2020.

Faktura uproszczona – jak korygować fakturę uproszczoną?

Faktura uproszczona, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, może zawierać mniejszą ilość informacji niż ,,faktura standardowa”. Za fakturę uproszczoną uznawany jest też w niektórych przypadkach paragon fiskalny z numerem NIP.

Jak rozpoznać przychody z niezrealizowanych usług?

Przychody, które są udokumentowane fakturami, a usługi z nich wynikające mają odbyć się do 30 czerwca 2021 r. należy zaliczyć do przychodów podatkowych bieżących okresów. Potwierdza to skarbówka.