Przypomnijmy, iż obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) został wprowadzony 1 stycznia 2019 r. Zgłoszeniu podlegają schematy podatkowe transgraniczne i krajowe. Obecnie trzeba raportować na bieżąco transgraniczne schematy podatkowe. Natomiast terminy składania informacji i zawiadomień o krajowych schematach zostały zawieszone w związku z obowiązującym obecnie stanem zagrożenia epidemicznego.

Nie ma jednak przeszkód, by także w okresie zawieszenia promotorzy, korzystający i wspomagający składali dobrowolnie raporty.

– Rekomendujemy naszym klientom, żeby raportować krajowe MDR na bieżąco, niezależnie od okresu zawieszenia. Najprawdopodobniej schematy te i tak trzeba będzie zgłosić po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, gdyż nie ma sygnałów o zamiarze darowania podatnikom tego obowiązku. To oznacza, że zespoły odpowiedzialne za kwestie MDR muszą zdecydować, czy raportować krajowe schematy na bieżąco, czy zbierać informacje potrzebne do wypełnienia tego wymogu w późniejszym okresie. Pierwsze rozwiązanie wydaje się optymalne, ponieważ pozwala lepiej kontrolować ten proces – mówi na łamach "Rzeczpospolitej" mec. Maciej Kubica, radca prawny, menedżer w Kancelarii TLA.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy nie czekają na powrót MDR