Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być naprawdę dotkliwe, a ich wysokość liczona nawet w milionach.

Publikacja: 23.05.2022 16:50

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego opisane są w ustawie o rachunkowości, kodeksie karno

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego opisane są w ustawie o rachunkowości, kodeksie karno-skarbowym, ustawie o KRS oraz KPC.

Foto: makibestphoto

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego opisane są w ustawie o rachunkowości, kodeksie karno-skarbowym, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz Kodeksie postępowania cywilnego (KPC). Wobec podmiotu, który unika złożenia sprawozdania finansowego może zostać rozpoczęte postępowanie mające na celu zobligowanie go do dopełnienia tego obowiązku lub w ostateczności jego rozwiązanie.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Termin, na złożenie rocznego sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego, wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Oprócz sporządzonego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, kierownik jednostki powinien umieścić w rejestrze sprawozdania z badania (jeśli było ono przeprowadzone), odpis uchwały bądź postanowienia, organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku / pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności. Termin na złożenie sprawozdania finansowego upływa 3 miesiące od zakończenia roku obrotowego. Natomiast roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W roku 2022 w stosunku do sprawozdań finansowych za rok 2021 terminy te wydłużono.  

Postępowanie przymuszające

Sąd rejestrowy w przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego rozpoczyna z urzędu postępowanie przymuszające. Pisemnie wzywa do złożenia wymaganych dokumentów w terminie 7 dni. Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 24 ustawy o KRS. Takie działanie ma na celu zmobilizować podmioty, które nie złożyły wymaganych dokumentów do wypełnienia obowiązków. Jeśli podmiot wypełni swoje obowiązki i złoży dokumenty nie powoduje to żadnych dalszych negatywnych konsekwencji.

Czytaj więcej

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe za 2021 r.?

Już nie tak łagodne działania

Kolejnym krokiem, który może podjąć sąd rejestrowy jest wymierzenie grzywny (KPC) lub wszczęcie postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego (jeżeli pomimo wezwania roczne sprawozdanie finansowe nie zostało złożone za dwa kolejne lata obrotowe).  W art. 1052 KPC określono, że: „w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu."

Warto zwrócić uwagę, że w przytoczonym przepisie znajduje się zapis, że w przypadku złożenia sprawozdania finansowego, niezapłacone grzywny ulegną umorzeniu. Natomiast art. 79 ustawy o rachunkowości określa, że kto nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. W ustawie Kodeks karno-skarbowy określono natomiast, że  kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego opisane są w ustawie o rachunkowości, kodeksie karno-skarbowym, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz Kodeksie postępowania cywilnego (KPC). Wobec podmiotu, który unika złożenia sprawozdania finansowego może zostać rozpoczęte postępowanie mające na celu zobligowanie go do dopełnienia tego obowiązku lub w ostateczności jego rozwiązanie.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Księgowość
Jak przygotować się do elektronicznego fakturowania?