Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji, w jaki sposób rozliczać wydatki na modyfikację systemów informatycznych związane z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz Krajowego Systemu e-Faktur.

Publikacja: 20.06.2022 13:44

Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi centrum usług wspólnych. Korzysta z systemu informatycznego SAP na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z podmiotem powiązanym, który jest właścicielem tego systemu. W związku z nałożeniem na podatników nowych lub zmodyfikowanych obowiązków sprawozdawczych, których system w swojej dotychczasowej konfiguracji nie obsługuje, spółka zawiera z dostawcami usług informatycznych umowy o wdrożenie odpowiednich zmian. Takie ulepszenia i dodatkowe funkcje tworzone są we współpracy z ich właścicielem.

Spółka wydała kilkadziesiąt tysięcy złotych na wdrożenie nowych funkcjonalności, dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Spółka zakwalifikowała koszty tych prac jako swoje koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia (koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami – koszty pośrednie). Spółka planuje też wdrożenie w systemie rozwiązań dotyczących Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).

Firma chciała uzyskać potwierdzenie, że poniesione przez nią koszty prawidłowo kwalifikuje jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pośrednie).

Czytaj więcej

Obowiązkowe e-faktury w 2024 r. Polska ma zgodę Rady UE

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB2-1.4010.227. 2022.1.MKU zgodził się na takie rozstrzygnięcie. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wszystkie koszty, których poniesienie pozostaje w związku z osiąganymi przez podatnika przychodami lub te, które służą utrzymaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Koszty uzyskania przychodów mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na wysokość osiąganych przychodów.

Dyrektor KIS zgodził się też z oceną spółki, że poniesione przez nią wydatki nie spowodowały powstania nowej wartości niematerialnej i prawnej, która podlegałaby amortyzacji, ani zwiększenia wartości początkowej istniejącej już wartości niematerialnej i prawnej.

Czytaj więcej

Dostosowanie firmowych systemów można odliczyć w czasie
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Księgowość
Jak przygotować się do elektronicznego fakturowania?