Dłuższy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, przedłuża terminy na złożenie sprawozdać finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych oraz rozliczeń podatku CIT za rok 2021.

Dodatkowe dni wolne w 2021 roku. Ile ich będzie?

Święta co do zasady są dniami wolnymi od pracy. Gdy wypadają w niedziele nie rodzi to po stronie pracodawcy żadnych obowiązków względem pracowników. Jednak gdy święto przypada w sobotę pracodawca musi udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – terminy

Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni przekazać drugą ratę odpisu do 30 września 2020 r. na wyodrębnione konto bankowe.