Dodatkowe dni wolne w 2021 roku. Ile ich będzie?

Święta co do zasady są dniami wolnymi od pracy. Gdy wypadają w niedziele nie rodzi to po stronie pracodawcy żadnych obowiązków względem pracowników. Jednak gdy święto przypada w sobotę pracodawca musi udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

Publikacja: 22.02.2021 14:13

Dodatkowe dni wolne w 2021 roku. Ile ich będzie?

Foto: Dodatkowe dni wolne od pracy w 2021 r. Czy takie będą? Źródło: Adobe Stock

Święto przypadające w niedzielę nie powoduje po stronie pracodawcy żadnych dodatkowych obowiązków względem pracownika. Inaczej wygląda sytuacja, gdy święto wypada w sobotę, która nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Większość firm pracuje od poniedziałku do piątku. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownicy pracowali od wtorku do soboty, a to poniedziałek mieli wolny. W takiej sytuacji zachowana zostanie zasada pięciodniowego tygodnia pracy. Obowiązek oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z faktu, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zasada ta wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy.

W art. 130 § 2 określono, że: ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” Ten obowiązek pracodawcy podkreślono też w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (K 27/11).

Dni wolne – kiedy ich udzielić?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę należy udzielić pracownikom do końca okresu rozliczeniowego. W kodeksie pracy w art. 150 § 1 określono, że ,,Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2–5 oraz art. 139 § 3 i 4.”

CZYTAJ TEŻ: CEIDG odchodzi do lamusa. Co w zamian? Biznes.gov.pl

Dlatego kodeks pracy nie określa terminu dni wolnych od pracy. Oznacza to, że określany jest on wewnętrznie w firmie w zależności od okresu rozliczeniowego jaki w niej obowiązuje np. miesięczny, kwartalny lub roczny. Nie ma znaczenia czy dzień wolny zostanie ,,oddany” przed czy po święcie przypadającym w sobotę. Pracodawca powinien określić datę kiedy zostanie udzielony dzień wolny lub określić kilka terminów i pozwolić pracownikom na dokonanie wyboru. Pracodawca nie ma obowiązku konsultować tej daty z pracownikami. Może jednak wziąć pod uwagę propozycje i preferencje zatrudnionych. Pracownicy, którzy odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie muszą składać wniosku o jego udzielenie.

Choroba pracownika w czasie dnia oddanego

W sytuacji gdy pracownik zachoruje i przedstawi zwolnienie lekarskie w terminie, w którym w przedsiębiorstwie będzie wykorzystywany dzień wolny za święto przypadające w sobotę, pracodawca nie ma obowiązku udzielenia mu kolejnego dnia wolnego. Analogiczna sytuacja występuje w sytuacji, gdy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim. Pracownikom, którzy pracują w soboty nie oddaje się dnia wolnego. Po prostu nie przychodzą tego dnia do pracy. Pracodawca musi oddać pracownikowi cały dzień wolny. Nie może go podzielić na godziny.

Dni wolne w 2021 roku

W Polsce jest trzynaście świat, które są traktowane jako dni wolne od pracy. W 2021 roku dwa z nich przypadają w sobotę. Są to: 1 maja (Święto Pracy) oraz 25 grudnia (Boże Narodzenie).

CZYTAJ TEŻ: Zatory płatnicze – jak im przeciwdziałać?

Nie udzielając dnia wolnego w okresie rozliczeniowym pracodawca dopuszcza się naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy. Może to być uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym i jest zagrożone karą grzywny.

Święto przypadające w niedzielę nie powoduje po stronie pracodawcy żadnych dodatkowych obowiązków względem pracownika. Inaczej wygląda sytuacja, gdy święto wypada w sobotę, która nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Większość firm pracuje od poniedziałku do piątku. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownicy pracowali od wtorku do soboty, a to poniedziałek mieli wolny. W takiej sytuacji zachowana zostanie zasada pięciodniowego tygodnia pracy. Obowiązek oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z faktu, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zasada ta wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Terminy płatności
Dłuższy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego
Terminy płatności
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – terminy
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy