Dłuższy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, przedłuża terminy na złożenie sprawozdać finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych oraz rozliczeń podatku CIT za rok 2021.

Publikacja: 21.03.2022 14:59

W br. jest więcej czasu na złożenie rocznego sprawozdania finansowego.

W br. jest więcej czasu na złożenie rocznego sprawozdania finansowego.

Foto: bnorbert3

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Wprowadzone zmiany oparte są o art. 15 zzh ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty zobowiązane są do sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych oraz terminy tych działań. Ww. rozporządzenie zmienia te terminy.  

Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe?

W związku z przedłużeniem terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego, zmianie uległo wiele terminów dotyczących działań związanych z zamknięciem roku. Wprowadzone zmiany dotyczą:

·         podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe - wydłużenie terminu o trzy miesiące;

·         jednostek sektora finansów publicznych - wydłużenie terminu o jeden miesiąc;

·         jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych - wydłużenie terminu o trzy miesiące.

Czytaj więcej

Darowizna – co oznacza pomoc Ukrainie w formie darowizny?

Terminy te, oprócz sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych, dotyczą również:

·         zamknięcia ksiąg rachunkowych;

·         sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy;

·         zakończenia inwentaryzacji;

·         sporządzenia sprawozdania z działalności;

Dłuższy termin na złożenie CIT

17 marca 2022 r. minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku CIT. Z dłuższego terminu na złożenie rozliczenia będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek.

Podatnicy do 30 czerwca br. muszą złożyć:

·         zeznanie o wysokości dochodu (poniesieniu straty) i zapłacić podatek (CIT-8, CIT-8AB);

·         deklarację o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E);

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Wprowadzone zmiany oparte są o art. 15 zzh ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Księgowość
Skonto - czym jest i komu się opłaca?
Księgowość
Rozwiązanie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych
Księgowość
Inwentaryzacja - jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
Księgowość
Kasa fiskalna - ewidencja oczywistych pomyłek
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Księgowość
Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności a zapłata za kilka faktur
Księgowość
Wezwanie do zapłaty - kiedy je wysyłamy i co powinno zawierać?