Kasa fiskalna - ewidencja oczywistych pomyłek

W przedsiębiorstwach, które zobowiązano do stosowania kas fiskalnych zdarzają się sytuacje, w których paragon fiskalny zostanie źle wydrukowany. Co wtedy należy zrobić?

Publikacja: 17.12.2021 12:53

Przepisy nie definiują jak ma wyglądać ewidencja oczywistych pomyłek. Większość firm prowadzi ją w f

Przepisy nie definiują jak ma wyglądać ewidencja oczywistych pomyłek. Większość firm prowadzi ją w formie zeszytu lub stworzonych przez siebie druków wpiętych do segregatora.

Foto: Adobe Stock

Najczęściej są to sytuacje, gdy zostanie wprowadzona błędna kwota, ilość zakupionych towarów bądź usług lub paragon zostanie wydrukowany, a klient rozmyśli się lub nie ma pieniędzy, aby zapłacić. Urządzenia rejestrujące nie dają możliwości skorygowania pomyłki w wydrukowanym paragonie. Jednak przepisy dotyczące ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej wyjaśniają w jaki sposób podatnik powinien zachować się w przypadku popełnienia błędu. W takich sytuacjach wykorzystanie znajduje rejestr pomyłek oczywistych.

Błąd a przepisy prawa

Ustawodawca przewidział, że podczas prowadzenia działalności gospodarczej mogą zdarzyć się sytuacje, gdy podatnik dokona błędnego zapisu na kasie fiskalnej. Zasady postępowania w takiej sytuacji zdefiniowano w rozporządzeniu ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. W § 3 ust. 4 określono, że: „W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.”

Przepisy nie definiują jak ma wyglądać ewidencja oczywistych pomyłek. Większość firm prowadzi ją w formie zeszytu lub stworzonych przez siebie druków wpiętych do segregatora.

Czytaj więcej

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności a zapłata za kilka faktur

Po zauważeniu pomyłki w wystawionym paragonie, sprzedawca nie wydaje go klientowi, zostawia go w swojej ewidencji. Natomiast dokonuje już prawidłowej ewidencji zdarzenia (sprzedaży towaru lub wykonania usługi) na kasie fiskalnej i wydaje prawidłowy paragon fiskalny klientowi.

Czym jest oczywista pomyłka?

W przepisach prawnych nie zdefiniowano pojęcia ,,oczywista pomyłka”.  Dlatego podatnicy mogą mieć wątpliwości, które błędy traktować jako oczywiste pomyłki, a które już nimi nie są. Z pomocą mogą przyjść wydane już interpretacje, które rozwiewają wątpliwości w tym zakresie.  W interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie  z 12 lutego 2014 r. (IPPP2/443-1213/13-5/KOM) określono, że: „Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która ma miejsce w momencie sprzedaży, bądź niezwłocznie po niej. Przykładem takiej pomyłki może być np. pomyłka w ilości towaru - sprzedawca wydając np. 1,5 kg jabłek zaewidencjonuje na kasie 15 kg owoców lub pomyłka w cenie towaru - sprzedawca wydając np. chleb, zamiast ceny brutto 2 zł naliczy na kasie 20 zł. O oczywistej pomyłce można mówić również w sytuacji, gdy sprzedawca zaewidencjonuje na kasie sprzedaż towarów, której nie było - np. klient kupuje pomidory, gruszki, i ziemniaki, a sprzedawca zaewidencjonuje dodatkowo także cebulę. Za oczywistą pomyłkę należy uznać również przypadek, w którym sprzedawca zamiast zaewidencjonować na kasie stawkę podatku w wysokości 8% naliczy stawkę 80%, a zatem stawkę, która nie jest przewidziana w obowiązujących przepisach, stawkę nieistniejącą.”

Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się również w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2019 r. (0111-KDIB3-2.4012.626.2019.4.MN), w której można przeczytać, że: „Oczywista omyłka jest to więc pomyłka, która jest łatwa do zauważenia, a "oczywistość" omyłki, rozumianej jako określenie niedokładności, nasuwa się każdemu bez potrzeby dodatkowych ustaleń, dokumentów.

Najczęściej są to sytuacje, gdy zostanie wprowadzona błędna kwota, ilość zakupionych towarów bądź usług lub paragon zostanie wydrukowany, a klient rozmyśli się lub nie ma pieniędzy, aby zapłacić. Urządzenia rejestrujące nie dają możliwości skorygowania pomyłki w wydrukowanym paragonie. Jednak przepisy dotyczące ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej wyjaśniają w jaki sposób podatnik powinien zachować się w przypadku popełnienia błędu. W takich sytuacjach wykorzystanie znajduje rejestr pomyłek oczywistych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
Due diligence - dbasz o bezpieczeństwo inwestycji? Przeprowadź to badanie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Księgowość
Wezwanie do zapłaty - kiedy je wysyłamy i co powinno zawierać?
Księgowość
Inwentaryzacja - potwierdzenie salda jedną z podstawowych metod inwentaryzacji
Księgowość
Prezenty firmowe o małej wartości – ewidencjonować czy nie?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Księgowość
Anulowanie faktury - kiedy jest możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?