Badanie due diligence to kompleksowa analiza kondycji przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie tego typu badania zazwyczaj zleca inwestor, który zamierza kupić daną firmę. Due diligence przeprowadzają zazwyczaj specjaliści z firm zewnętrznych (konsultingowo-doradczych), którzy sprawdzają obiekt zainteresowania od A do Z.

ABC due diligence

Badanie due diligence może mieć różny zakres i różny charakter. Może być całościową analizą firmy, ale może dotyczyć też np. tylko wybranego wycinka, np. kwestii podatkowych czy finansowych.

Generalnie w ramach due diligence może być sprawdzona kondycja:

·         finansowa,

·         prawna,

·         podatkowa,

·         handlowa,

·         procesowa

·         technologiczna.

Dzięki analizie due diligence możliwe jest ustalenie mocnych i słabych stron badanego podmiotu. Dzięki temu inwestor będzie mógł rzetelnie oszacować ewentualne rodzaje ryzyka związane z lokowaniem jego pieniędzy.

Oczywiście due diligence przeprowadza się nie tylko w przypadku kupna przedsiębiorstwa. Badanie można też zlecić w sytuacji np. chęci nabycia akcji lub udziałów, połączenia spółek, czy przy planach wejścia na giełdę.

Due diligence - wartość i ryzyko

Badanie due diligence pozwala na wycenę przedsiębiorstwa, a także wskazuje na czynniki, w tym ryzyka, które mają na nie wpływ. Samo badanie ma różny przebieg w zależności od branży, w której firma działa oraz od jej wielkości. Podobnie jest z czasem jej trwania. Czasem wystarczy kilka-kilkanaście dni na zebranie wszystkich niezbędnych informacji. Przy firmach dużych i złożonych może to być nawet kilka miesięcy.

Całość procesu zazwyczaj kończy raport due diligence, na podstawie którego zainteresowane strony mogą zdecydować o dalszych krokach.