Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności a zapłata za kilka faktur

Split payment funkcjonuje już od dwóch lat, ale i tak część podatników ma nadal wątpliwości w jaki sposób dokonywać płatności za kilka faktur od jednego kontrahenta.

Publikacja: 14.12.2021 10:41

Split payment to mechanizm podzielonej płatności (MPP) w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, któ

Split payment to mechanizm podzielonej płatności (MPP) w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, który jest obowiązkowy w przypadku niektórych transakcji, powyżej określonej kwoty.

Foto: Adam Machocki

Split payment to mechanizm podzielonej płatności (MPP) w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, który jest obowiązkowy w przypadku niektórych transakcji, powyżej określonej kwoty. W trakcie dokonywania przelewu z kwoty brutto wydzielana jest kwota podatku VAT, która przelewana jest na specjalny rachunek VAT kontrahenta, stworzony do obsługi MPP.

Split payment polega na dzieleniu płatności przez nabywcę towarów lub usług na dwie części, kwotę netto i kwotę podatku VAT. Zapłata za fakturę wpływa na rachunek sprzedawcy w dwóch częściach. Pierwsza na rachunek bieżący, a druga na wydzielony rachunek VAT. Podatnicy są zobowiązani dokonywać płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności za nabyte usługi i towary wymienione w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 tys. zł.

Chociaż obowiązkowy split payment funkcjonuje już od dwóch lat to część podatników ma nadal wątpliwości w jaki sposób dokonywać płatności za kilka faktur od jednego kontrahenta. Art. 108a ust. 3a. ustawy o VAT rozwiewa te wątpliwości wskazując, że w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury.

Czytaj więcej

Due diligence - dbasz o bezpieczeństwo inwestycji? Przeprowadź to badanie

W ustawie podkreślono również, że komunikat przelewu obejmuje wszystkie faktury, które wystawiono dla podatnika przez jednego dostawce lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. Należy zwrócić uwagę, aby kwota podatku VAT w formularzu przelewu była równa wartości podatku VAT ze wszystkich faktur. W komunikacie przelewu w miejscu przeznaczonym do wpisania numeru faktury, wpisuje się okres, za który dokonywana jest płatność.

Ograniczenia przy split payment

Dokonując zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności należy pamiętać o wprowadzonych ograniczeniach:

·       MPP można stosować do faktur zbiorczych wystawionych przez jednego kontrahenta w okresie minimum jeden dzień maksimum jeden miesiąc. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby razem z fakturami oznaczonymi jako MPP znalazły się faktury, do których nie ma zastosowania ten obowiązek;

·       miesiąc rozumiany jest jako miesiąc kalendarzowy;

·       w komunikacie przelewu w miejscu przeznaczonym do wprowadzenia numeru faktury, należy  wprowadzić okres, za który dokonywana jest płatność;

·       kwota VAT to zsumowanie wszystkich kwot podatku VAT z faktur, za które dokonywana jest płatność.

Płatności nie można dokonywać wybiórczo tylko w odniesieniu do niektórych faktur. Jest ona obowiązkowa do towarów i usług wymienionych w załączniku numer 15 do ustawy o VAT. Ponadto, zastosowanie split payment warunkowane jest odpowiednią kwotą faktury.

Split payment to mechanizm podzielonej płatności (MPP) w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, który jest obowiązkowy w przypadku niektórych transakcji, powyżej określonej kwoty. W trakcie dokonywania przelewu z kwoty brutto wydzielana jest kwota podatku VAT, która przelewana jest na specjalny rachunek VAT kontrahenta, stworzony do obsługi MPP.

Split payment polega na dzieleniu płatności przez nabywcę towarów lub usług na dwie części, kwotę netto i kwotę podatku VAT. Zapłata za fakturę wpływa na rachunek sprzedawcy w dwóch częściach. Pierwsza na rachunek bieżący, a druga na wydzielony rachunek VAT. Podatnicy są zobowiązani dokonywać płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności za nabyte usługi i towary wymienione w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 tys. zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
Wezwanie do zapłaty - kiedy je wysyłamy i co powinno zawierać?
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Księgowość
Inwentaryzacja - potwierdzenie salda jedną z podstawowych metod inwentaryzacji
Księgowość
Prezenty firmowe o małej wartości – ewidencjonować czy nie?
Księgowość
Anulowanie faktury - kiedy jest możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?
Księgowość
Jednorazowa amortyzacja - kiedy jest możliwa?