Skonto - czym jest i komu się opłaca?

Terminowe regulowanie zobowiązań w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami ma znaczenie. Opóźnienia w dokonywaniu płatności mogą spowodować niemałe problemy w firmie. Skonto jest ciekawym rozwiązaniem, które może pomóc w utrzymaniu płynności w firmie.

Publikacja: 14.03.2022 01:23

Umowa o udzielenie skonta nie może mieć formy ustnej.

Umowa o udzielenie skonta nie może mieć formy ustnej.

Foto: Kaesler Media

Wcześniejsza zapłata za fakturę ma istotne znaczenie, szczególnie w branżach stosujących długie terminy płatności np. w branży budowlanej czy transportowej. Pojęcie „skonto” można wytłumaczyć jako formę rabatu, procentowej obniżki ceny, którą sprzedawca udziela swoim kontrahentom w zamian za opłacenie faktury przed wyznaczonym terminem. Skonto jest więc rabatem warunkowym i ma charakter dobrowolny, który może być swobodnie ustalany pomiędzy stronami biorącymi udział  transakcji. Kupujący ma możliwość wyboru, albo zapłaci zgodnie z terminem płatności albo wcześniej, co umożliwia mu zapłatę niższej kwoty.  

W praktyce oznacza to, że sprzedawca określa na fakturze np. 45 dniowy termin zapłaty ale jeżeli kupujący dokona zapłaty za fakturę szybciej np. w terminie np. 7 lub 14 dni to kwota faktury będzie niższa o np. 3,5 procent.  Wysokość skonta może również zależeć od szybkości zapłaty za fakturę, np. 3,5 procent za zapłatę do 7 dni a 2 procent za zapłatę do 14 dni. Skonto jest obliczane od wartości brutto zakupionego towaru lub zrealizowanej usługi. Jest to rozwiązanie korzystne dla każdej strony transakcji.

Umowa o udzielenie skonta nie może mieć formy ustnej. Informacja o wszystkich udzielonych obniżkach i rabatach musi znaleźć się na fakturze.  Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT faktura powinna zawierać informację o kwotach wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Oznacza to, że w momencie gdy kontrahent spełni warunki umowy i zapłaci szybciej za fakturę niższą kwotę, sprzedawca będzie zmuszony wystawić kolejną fakturę - korygującą, w której dokona zmian dotyczących ceny, z powodu zastosowania skonta. Nie ma konieczności wystawienia drugiej faktury tylko w dwóch przypadkach:

1.      gdy zapłata nastąpi jeszcze przed wystawieniem faktury przez sprzedającego;

2.      gdy kontrahent nie zapłaci za fakturę wcześniej - czyli nie spełnia warunków do zastosowania skonta. 

Istota skonta na gruncie podatku VAT

Transakcje ze skontem należy rozliczyć w prawidłowym okresie rozliczeniowym. Rozliczenie skonta powinno mieć miejsce w okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce dana transakcja. Oznacza to, że gdy w momencie sporządzenia deklaracji za dany miesiąc, przedsiębiorca nie ma jeszcze informacji czy kupujący skorzysta z skonta, powinien złożyć deklarację z uwzględnieniem pełnej kwoty brutto. Dopiero w momencie gdy kupujący zapłaci wcześniej i zastosuje skonto, zobowiązany jest do sporządzenia ww. deklaracji. Poza informacją o wysokości skonta na fakturze powinna się również znaleźć podana dokładnie kwota obniżki.

Czytaj więcej

Wezwanie do zapłaty - kiedy je wysyłamy i co powinno zawierać?

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 15 grudnia 2016 r. (I SA/Go 384/16) określono, że: ,,rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonto) ma charakter warunkowy i jest przyznawany pod warunkiem zawieszającym. Właśnie warunkowy charakter skonta ma kluczowe znaczenie. Jest on przyznawany pod warunkiem zawieszającym - dopiero z chwilą ziszczenia się warunku w razie wcześniejszej zapłaty przez nabywcę udzielany jest rabat. Jeśli zaś warunek ziszcza się już po dostawie towarów, to wówczas rabat jest przyznawany po dokonaniu transakcji. Tym samym nie może być uwzględniany w cenie już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, dokumentującej dokonaną dostawę, a zatem również w podstawie opodatkowania. Na tym etapie nie wiadomo bowiem, czy rabat ten faktycznie zostanie przyznany, czy też nie - zależy to od zachowania nabywcy towarów.(…) Informacja o kwocie skonta zawarta na fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero określone zachowanie nabywcy już po otrzymaniu faktury - wcześniejsza zapłata - skutkuje udzieleniem rabatu.”

Wcześniejsza zapłata za fakturę ma istotne znaczenie, szczególnie w branżach stosujących długie terminy płatności np. w branży budowlanej czy transportowej. Pojęcie „skonto” można wytłumaczyć jako formę rabatu, procentowej obniżki ceny, którą sprzedawca udziela swoim kontrahentom w zamian za opłacenie faktury przed wyznaczonym terminem. Skonto jest więc rabatem warunkowym i ma charakter dobrowolny, który może być swobodnie ustalany pomiędzy stronami biorącymi udział  transakcji. Kupujący ma możliwość wyboru, albo zapłaci zgodnie z terminem płatności albo wcześniej, co umożliwia mu zapłatę niższej kwoty.  

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS