To kolejna forma pomocy kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Ta forma wsparcia jest o tyle ciekawa, że połączono ją z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania.  Dotacja jest udzielana jednocześnie z pożyczką. Bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Pożyczka nie wiąże się też z żadnymi opłatami ani prowizjami. W efekcie jest bezkosztowa dla przedsiębiorcy. Spłaca on tylko raty kapitałowe.

– Pożyczki płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego. W puli mamy 400 mln zł, ale przy dużym zainteresowaniu, nie wykluczamy zwiększenia budżetu. Pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach, pozwolą przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc pracy. Nie mają one charakteru branżowego, są skierowane do ogółu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Co więcej, będzie je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polskiego Funduszu Rozwoju – dodaje.

CZYTAJ TAKŻE: Jarosińska-Jedynak: Może POIRytujemy koronawirusa

Gdzie składać wnioski po pożyczki płynnościowe?

Ministerstwo unijne pieniądze przekazało w gestię BGK. To jednak nie do BGK powinny się kierować firmy. BGK wybrał bowiem, jak na razie, dziesięć instytucji finansowych tzw. pośredników finansowych. I to właśnie do nich przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki.

Pożyczek udzielają więc:

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
 • Konsorcjum: Żuławski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju,
 • Fundusz Górnośląski SA,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,
 • Konsorcjum: Fundusz Wschodni sp. z o.o. FW Faktor sp. z o.o.,
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka,
 • Lubelska Fundacja Rozwoju,
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości .

Informacje o instytucjach udzielających pożyczek w poszczególnych regionach można znaleźć tutaj.

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły

Tradycyjnie i przez internet

Wnioski można składać tradycyjnie poprzez punkty obsługi klienta lub elektronicznie, przez internet na stronie instytucji finansującej. Poza dokumentacją wymaganą przez pośrednika finansowego (lista dostępna jest na stronach internetowych pośredników), przedsiębiorca we wniosku pożyczkowym powinien zawrzeć też elementy biznes planu, w którym przedstawi prognozę płynności finansowej firmy rozłożoną w czasie.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Na jakich warunkach można otrzymać pożyczkę płynnościową?

Wysokość pożyczki zostanie określona indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy na podstawie jednego z trzech kryteriów:

 • jako dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok; dla firm istniejących krócej pod uwagę będzie brana prognozowana wysokość płac, lub
 • 25 proc. wartości całkowitego obrotu w 2019 r., lub
 • zadeklarowana i zweryfikowana przez pośrednika kwota wystarczająca na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy.

Maksymalna wysokość pożyczki lub kilku pożyczek – bo będzie można wziąć więcej niż jedną – może wynieść nawet 15 mln zł.

Wkład własny nie jest wymagany. Okres spłaty jest długi, do 6 lat. Przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania. Raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki może też skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych. Zabezpieczeniem spłaty w przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest weksel in blanco. Powyżej tej kwoty weksel oraz dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z polityką pośrednika finansowego.

Przeznaczenie pożyczki

Przedsiębiorca z pożyczki może sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Może też pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydanie pieniędzy firma ma 30 dni, ale na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków już znacznie więcej, bo 6 miesięcy.