Oleszczuk: Przedsiębiorcy dostaną dotacje w formie ryczałtu

Wnioski o dotacje na kapitał obrotowy mają charakter deklaratywny. Nie będziemy weryfikować na co faktycznie firmy przeznaczą pieniądze (2,5 mld zł) z funduszy europejskich – zapowiada Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Publikacja: 18.06.2020 11:53

Oleszczuk: Przedsiębiorcy dostaną dotacje w formie ryczałtu

Foto: Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Źródło: PARP

W poniedziałek ruszyło przyjmowanie wniosków od średnich firm na unijne dotacje na finansowanie kapitału obrotowego. Czy wszystkie średnie firmy będą mogły ubiegać się o ten rodzaj pomocy?

Wszystkie średnie firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu panującej pandemii. Jako warunek graniczny przyjęliśmy spadek obrotów po 1 lutego 2020 r., o co najmniej 30 proc. Może być on liczony jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca z czasu pandemii w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Z dotacji nie mogą jednak skorzystać firmy, które w trudnej sytuacji znajdowały się już na koniec ubiegłego roku.

Na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze i do kiedy będzie trzeba rozliczyć tę pomoc?

Katalog dotowanych wydatków trudno zamknąć w kilku zdaniach. Chodzi ogólnie o środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy, takich jak np. opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie, telefon), najem powierzchni, zakup materiałów biurowych czy eksploatacyjnych, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, ochronę i monitoring czy ubezpieczenie działalności.

Przedsiębiorcy będą otrzymywać dotacje w formie ryczałtu. Nie muszą gromadzić żadnych dowodów księgowych potwierdzających kwalifikowalność wydatków.

Wnioski o dotacje na kapitał obrotowy mają charakter deklaratywny. Nie będziemy weryfikować na co faktycznie przeznaczono środki otrzymane w ramach dofinansowania. Sprawdzimy, czy po upływie okresu wskazanego we wniosku firma przetrwała. W praktyce sprawdzone zostanie, czy nie zaprzestała prowadzenia działalności, nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, albo restrukturyzacyjne.

Możemy natomiast poprosić firmę o dokumenty potwierdzające dane, które zostały wskazane we wniosku (liczba pracowników, obroty, potwierdzenie statusu średniego przedsiębiorcy, potwierdzenie trudnej sytuacji). W przypadku takich firm weryfikacja będzie pogłębiona.

Ilu wniosków spodziewa się PARP i czy pieniędzy wystarczy dla wszystkich chętnych, bo przyznawanie grantów ma się odbywać według zasady kto pierwszy ten lepszy?

Nabór będzie trwał do końca lipca lub do wyczerpania budżetu przeznaczonego na dotacje. Spodziewamy się nawet 10 tys. wniosków. Jednak średnia kwota wsparcia, o jaką starali się przedsiębiorcy w pierwszych dniach – ok. 210 tys. zł – pozwala przypuszczać, że środków powinno wystarczyć na wsparcie wszystkich, a na pewno większości firm, które zgłoszą się po dotacje.

Przed złożeniem wniosku warto skorzystać z narzędzia Kwalifikator MŚP oraz definicji MŚP, do których odsyłamy na podstronie działania.

W poniedziałek ruszyło przyjmowanie wniosków od średnich firm na unijne dotacje na finansowanie kapitału obrotowego. Czy wszystkie średnie firmy będą mogły ubiegać się o ten rodzaj pomocy?

Wszystkie średnie firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu panującej pandemii. Jako warunek graniczny przyjęliśmy spadek obrotów po 1 lutego 2020 r., o co najmniej 30 proc. Może być on liczony jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca z czasu pandemii w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Fundusze UE
Wciąż jest zbyt dużo barier rozwoju europejskich MŚP
Fundusze UE
2,25 mln euro dla MŚP na zapobieganie marnotrawienia żywności w gastronomii
Fundusze UE
Kohesio – wyszukiwarka projektów UE już dostępna. To dzieło Komisji Europejskiej
Fundusze UE
Sięgnij po Fundusze Europejskie stawiając na innowacyjność!
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Fundusze UE
Platformy startowe pomagają start-upom w Polsce wschodniej
Fundusze UE
Wracają pożyczki płynnościowe dla MŚP