FERS to nowy program dotyczący rozwoju społecznego

Ponad 4 mld euro to budżet Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, następcy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Firmy też skorzystają.

Publikacja: 08.06.2021 09:31

FERS to nowy program dotyczący rozwoju społecznego

Foto: Środki z FERS trafią m.in. w poprawę sytuacji osób na rynku pracy. Źródło: Adobe Stock

Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność to główne obszary działania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

– Pieniądze z FERS będziemy inwestować m.in. w poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, edukację i  zdrowie. Chcemy przygotować dobry, przemyślany program, dlatego zachęcamy do udziału w jego konsultacjach – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

FERS dla polityki społecznej

Celem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego będzie m.in. poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć dużą część środków na pomoc tym osobom w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Powstanie też nowy system orzekania o niepełnosprawności, a także nowoczesne instrumenty w zakresie wsparcia rodzin z osobą z niepełnosprawnościami.

– Priorytetem nadal pozostanie dostępność, którą będziemy realizować zgodnie z celami i kierunkami określonymi w rządowym Programie Dostępność Plus. Zadbamy, aby prawo, standardy i usługi  uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów – podkreśla Jarosińska-Jedynak.

CZYTAJ TEŻ: FENG – 7,9 mld euro w nowym programie dla firm

Dofinansowanie z FERS trafi także na zwiększenie dostępności opieki żłobkowej, co pomoże rodzinom. W kontekście poprawy aktywności zawodowej rodziców wsparcie z FERS będzie przyczyniać się również do zwiększenia dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Program FERS będzie też koncentrował się na jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego.

CZYTAJ TEŻ: REACT-EU, czyli 1,4 mld zł dla polskiego sektora MŚP

W obszarze zdrowia, podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej, priorytetem będzie przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej. Fundusze unijne w ramach FERS wesprą także osoby starsze potrzebujące opieki oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi.

Do kogo kierowany jest Program FERS?

Program kierowany jest przede wszystkim do samorządów, administracji rządowej, organizacji  pozarządowych, przedsiębiorców, partnerów społecznych, uczelni, szkół, placówek opieki zdrowotnej, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także rodziców dzieci do 3 lat.

Efekty POWER

Tymczasem wciąż realizowany jest Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Program ten będący poprzednikiem FERS jest realizowany w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 (de facto będzie realizowany do końca grudnia 2023 r. zgodnie z zasadą n+3). Z bezpośredniego wsparcia w ramach POWER skorzystało dotychczas ponad 1,7 mln osób bezrobotnych, biernych i pracujących. Do końca 2020 r. ogłoszono 763 nabory i podpisano prawie 7 tys. umów o dofinansowanie na łączną kwotę 5,2 mld euro.

CZYTAJ TEŻ: Jarosińska-Jedynak: Chcemy rozszerzyć definicję MŚP

Dzięki programowi wsparciem objęto 820,5 tys. osób młodych, z czego pracuje już ponad 442 tys. Potrzebne na rynku pracy kompetencje i kwalifikacje uzyskało 152,7 tys. osób, a ok. 83 tys. dotrzymało środki na prowadzenia własnego biznesu. W zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, objęto wsparciem 143,6 tys. osób i 558 podmiotów.

Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność to główne obszary działania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

– Pieniądze z FERS będziemy inwestować m.in. w poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, edukację i  zdrowie. Chcemy przygotować dobry, przemyślany program, dlatego zachęcamy do udziału w jego konsultacjach – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Fundusze UE
Wciąż jest zbyt dużo barier rozwoju europejskich MŚP
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Fundusze UE
2,25 mln euro dla MŚP na zapobieganie marnotrawienia żywności w gastronomii
Fundusze UE
Kohesio – wyszukiwarka projektów UE już dostępna. To dzieło Komisji Europejskiej
Fundusze UE
Sięgnij po Fundusze Europejskie stawiając na innowacyjność!
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Fundusze UE
Platformy startowe pomagają start-upom w Polsce wschodniej