Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko

Ruszają konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

Publikacja: 15.06.2021 09:45

Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko

Foto: Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) – startują konsultacje społeczne. Źródło: Adobe Stock

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację, że przystąpiono do opracowania projektów:

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS)

oraz

Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu programu

i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, które będą prowadzone od 18 czerwca do 18 lipca 2021 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag i wniosków w formie:

  1. a) elektronicznej – poprzez wypełnienie formularzy zamieszczonych na stronie

https://www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

  1. b) pisemnej – na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,

00-926 Warszawa z dopiskiem „konsultacje FEnIKS – SOOŚ”

  1. c) ustnie do protokołu – pod numerem telefonu (22) 273 77 00

od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekty dokumentów będą dostępne:

  • na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
  • do wglądu w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.

""

firma.rp.pl

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację, że przystąpiono do opracowania projektów:

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS)

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Fundusze UE
Wciąż jest zbyt dużo barier rozwoju europejskich MŚP
Fundusze UE
2,25 mln euro dla MŚP na zapobieganie marnotrawienia żywności w gastronomii
Fundusze UE
Kohesio – wyszukiwarka projektów UE już dostępna. To dzieło Komisji Europejskiej
Fundusze UE
Sięgnij po Fundusze Europejskie stawiając na innowacyjność!
Fundusze UE
Platformy startowe pomagają start-upom w Polsce wschodniej
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?