Pracodawca zobowiązany jest przekazać informację o okresach pracy, w których zatrudniał pracowników przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych ,,Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy.”

Prace o szczególnych warunkach, czyli jakie?

Pracami o szczególnych warunkach są m.in.: prace rybaków morskich, na morskich platformach wiertniczych, na statkach żeglugi morskiej, przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych. Natomiast praca o szczególnym charakterze wymaga szczególnej odpowiedzialności oraz sprawności psychofizycznej. Sposób ich należytego wykonania, który nie zagrażałby bezpieczeństwu publicznemu, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanej z procesem starzenia się.

CZYTAJ TEŻ: Składki ZUS 2021 r. to już prawie 1500 zł

Ustawa określa, że pracami o szczególnym charakterze są m.in.: prace pilotów statków powietrznych, kontrolerów ruchu lotniczego, kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych.

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS?

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZSWA ,,Zgłoszenie/ korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.” W zgłoszeniu podaje się dane identyfikacyjne płatnika składek oraz osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, kod tej pracy oraz okres, w którym była wykonywana.

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Ustawa określa jakie warunki pracownik musi spełnić aby ubiegać się o emeryturę pomostową. Po pierwsze, z pracownikiem musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy. Emeryturę pomostową mogą otrzymać osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat. Kobiety muszą osiągnąć wiek 55 lat, natomiast mężczyźni 60 lat. Okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, musi wynosić co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn.

CZYTAJ TEŻ: Ile można dorobić na emeryturze? ZUS podał nowe dane

Kolejnym warunkiem jest to, że pracownik wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przed 1 stycznia 1999 r. Natomiast po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.