Rząd tworzy system dla firm, które chcą zatrudniać uchodźców z Ukrainy

Ma powstać system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Publikacja: 12.05.2022 13:26

Rząd tworzy system dla firm, które chcą zatrudniać uchodźców z Ukrainy

Foto: Adobe Stock

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym, poszukują pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom. Obecnie nie istnieje jednak zbiór informacji dotyczący kwalifikacji zawodowych ukraińskich obywateli, który mógłby służyć pracodawcom do znalezienia pracowników o pożądanym profilu.

System informatyczny, nad którym pracuje rząd, ma im to ułatwić.

Nowe przepisy umożliwią korzystanie z systemu teleinformatycznego przy użyciu usług online dostępnych przez stronę internetową lub w aplikacji mObywatel.

Oferty pracy, przetwarzane w systemie teleinformatycznym, będą mogły być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu przez pracodawców, usługodawców świadczących usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz usługodawców świadczących usługi pośrednictwa pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy.

Dzięki rozwiązaniu, osoba poszukująca pracy będzie w stanie zmapować swoje kompetencje oraz potrzeby i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców.

130 tys.

Tylu ukraińskich uchodźców znalazło zatrudnienie w Polsce - wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Najważniejsze rozwiązania

Powstanie system teleinformatyczny, który służył będzie do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

System będzie umożliwiał:

  • wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy;
  • wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji opisujących wiedzę i doświadczenie zawodowe obywateli Ukrainy;
  • dokonywanie analiz wprowadzonych informacji w celu przygotowania rekomendacji dotyczących dostępnych ofert pracy, odpowiednio do danych ujawnionych przez obywatela Ukrainy.

Przypomnijmy, iż dzięki zmianom prawa w Polsce może zostać zatrudniony każdy obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy albo przybył do naszego kraju najwcześniej 24 lutego 2022 r. z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez określenie: obywatel Ukrainy, rozumie się także małżonka, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Aby legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy lub jego małżonka, wystarczy ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy poinformować urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Trzeba to zrobić elektronicznie na portalu praca.gov.pl. Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Istotne jest to, że powiadomienia można dokonać także po podjęciu pracy. To nowość w polskich przepisach. Wcześniejsze procedury zakładały bowiem uzyskiwanie dokumentów legalizacyjnych przed zatrudnieniem, co wydłużało cały proces.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić obywatela Ukrainy do pracy w Polsce, ale nie ma żadnego kandydata, może zgłosić swoją ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy. W uwagach w formularzu zgłoszeniowym wystarczy dopisać: „oferta dla obywatela Ukrainy”.

Dzięki temu urząd pracy ma skierować ofertę w pierwszej kolejności do tej grupy osób poszukujących pracy.

Czytaj więcej

Aktywizacja zawodowa Ukraińców ma być lepsza

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym, poszukują pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom. Obecnie nie istnieje jednak zbiór informacji dotyczący kwalifikacji zawodowych ukraińskich obywateli, który mógłby służyć pracodawcom do znalezienia pracowników o pożądanym profilu.

System informatyczny, nad którym pracuje rząd, ma im to ułatwić.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kadry & Płace
Od piątku nowe przepisy BHP. Przedsiębiorcy mieli pół roku na ich wdrożenie
Kadry & Płace
To już ostatnie dni na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok
Kadry & Płace
Będą nowe obowiązki dla pracodawców. Chodzi o płodność podwładnych
Kadry & Płace
Czterodniowy tydzień pracy jako benefit dla pracowników
Kadry & Płace
Zapadł precedensowy i korzystny dla firm wyrok ws. rekrutacji pracowników