Składkę zdrowotną trzeba zapłacić też od podróży służbowej prezesa

Składkę zdrowotną dla członków zarządu z powołania wprowadził Polski Ład. Okazuje się, że ZUS surowo interpretuje nowe przepisy.

Publikacja: 20.05.2022 10:08

Składkę zdrowotną trzeba zapłacić też od podróży służbowej prezesa

Foto: Adobe Stock

Pokazuje to interpretacja oddziału ZUS w Gdańsku (numer interpretacji: DI/100000/43/118/2022), którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisał Przemysław Wojtasik. 

We wniosku o interpretację poinformowano, że członek zarządu pełni swoją funkcję w spółce na podstawie powołania. Otrzymuje wynagrodzenie ustalone w uchwale wspólników. Przysługuje mu też prawo do zwrotu kosztów podróży do wysokości określonej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej.

Spółka stanęła na stanowisku, że w tym przypadku członek zarządu nie powinien być obciążony składką zdrowotną. Podkreśliła, że zwrot kosztów podróży nie jest wynagrodzeniem.

ZUS był jednak innego zdania. Podkreślił, że wyrażenie „wynagrodzenie” należy rozumieć szeroko. Czyli jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego.

– Wypłacane na podstawie uchwały wspólników wynagrodzenie oraz należności z tytułu podróży stanowią przychód członka zarządu z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Stanowią też podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – uznał ZUS.

W interpretacji przypomniano także, że składkę oblicza, potrąca i odprowadza spółka. Ona też zgłasza członków zarządu do ZUS.

Czytaj więcej

Prezes ze składką zdrowotną. Także od zwrotu za podróże
Kadry & Płace
Koniec stanu zagrożenia epidemicznego - co to oznacza dla pracodawców
Kadry & Płace
Duże zmiany w Kodeksie pracy. Prezydent podpisał ustawę
Kadry & Płace
Od stycznia diety w delegacjach pracowników idą w górę
Kadry & Płace
W 2023 roku wzrośnie miminalne wynagrodzenie i inne świadczenia
Kadry & Płace
Trybunał w Strasburgu wydał wyrok ws. GPS w służbowych autach