Najważniejsze rozwiązania przyjętej nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników:

  • Pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu.
  • Kontrola taka będzie możliwa, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  • Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczy to także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.
  • Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również Policja.

Wiele wskazuje na to, że nowela może wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Choćby przewidziane w niej przepisy przejściowe. Mówią o tym, że zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, a regulacje dotyczące pracy zdalnej w ciągu trzech miesięcy od odwołania stanu epidemii. Czyli od 17 sierpnia.

Czytaj więcej

Koniec alkoholu i narkotyków w czasie pracy, także zdalnej