W najnowszej nowelizacji specustawy ukraińskiej pojawił się zapis, nakładający na przedsiębiorców obowiązek podania wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w powiadomieniu o zatrudnieniu uchodźcy z Ukrainy. Jak zauważa w "Rzeczpospolitej" Mateusz Rzemek, prosty do tej pory system legalizowania ich zatrudnienia w Polsce może dla wielu stać się kłopotliwy. Po zmianach nie będzie można wyznaczyć takiemu pracownikowi mniejszej liczby godzin pracy, a jeśli nawet do tego dojdzie, trzeba będzie mu zapłacić, jakby przepracował cały deklarowany w powiadomieniu czas.

– Dodanie do powiadomień dodatkowych elementów, takich jak stawka wynagrodzenia lub liczba godzin, ściągnie na firmy dotknięte obecnym kryzysem lawinę dodatkowych kłopotów – komentuje na łamach "Rz" Przemysław Ciszek, radca prawny, partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. – Już dziś widać, że firmy zatrudniające uchodźców zmagają się z problemem innej od deklarowanej liczby godzin pracy. Dla Polaków mamy sensowne rozwiązania, jak choćby możliwość pracy w godzinach nadliczbowych lub możliwość ogłoszenia przestoju - zauważa z kolei Justyna Tyc-Brzosko z praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych kancelarii DZP.

Czytaj więcej

Jak wypłacać wynagrodzenie uchodźcom z Ukrainy?

- Co więcej, z nowego art. 22 ust. 1 ustawy wynika, że wynagrodzenie będzie można zwiększyć, jeśli cudzoziemiec pracował dłużej, niż wynika z powiadomienia, jednak to nie działa w drugą stronę. Jeśli zatem pracodawca będzie miał mniej pracy dla cudzoziemców, niż wskazał w powiadomieniu, to i tak musi im wypłacić określone wynagrodzenie. Pracodawcy mogą stać przed trudnym wyborem: skoro muszą płacić mimo braku pracy, to może lepiej rozwiązać umowę. Trzeba pamiętać, że większość to umowy cywilnoprawne, więc ich rozwiązanie jest stosunkowo proste - dodaje Justyna Tyc-Brzosko.

Z nowelizacji specustawy wynika także, że przedsiębiorcy zatrudniający uchodźców ze wschodu będą po zmianach musieli podać warunki zatrudnienia wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia. Z uzasadnienia wynika, że ma to chronić uchodźców oraz ułatwić kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Czytaj więcej

Rząd usztywnia przepisy dotyczące Ukraińców, które miały być proste