Zmiany przewiduje rozporządzenie zmieniające w sprawie należności z tytułu podróży służbowych opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2302. Podwyżka dotyczy m.in. Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji czy Słowacji. W przypadku niektórych krajów, jak Niemcy, Portugalia, Hiszpania czy Turcja zmieniono tylko limit kosztów za nocleg. Ale są też takie państwa, w których stawki utrzymano na dotychczasowym poziomie, ustalonym jeszcze w 2013 roku.

Stawki diet i limitów na nocleg dla wybranych państw

Rzeczpospolita

Przypomnijmy, iż dieta wypłacana pracownikowi wysłanemu w podróż zagraniczną jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Co do zasady przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Jeżeli jednak delegacja przebiega przez dwa lub więcej państw, pracodawca może ustalić więcej niż jeden kraj docelowy.

Stawka diety ma też znaczenie dla rozliczenia kosztów dojazdu. Pracownik ma prawo do ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której korzystał z noclegu. Jeżeli ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, ryczałt przysługuje w wysokości połowy diety.

Za nocleg podczas podróży  zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu dla poszczególnych państw. Jeżeli pracownik nie dostarczy rachunku, ma prawo do ryczałtu w wysokości 25 proc. tego limitu.

Co ważne pracodawca może zgodzić się w uzasadnionych przypadkach na zwrot kosztów za nocleg stwierdzonych rachunkiem w wysokości wyższej niż limit z rozporządzenia. Żaden zwrot kosztów nie przysługuje pracownikowi, któremu pracodawca lub strona zagraniczna zapewnili bezpłatny nocleg.

Czytaj więcej

Zagraniczne diety idą w górę