Taki wniosek płynie z decyzji ZUS (DI/ 200000/ 43/ 903/ 2023), którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisuje Paulina Szewioła.

Przedsiębiorca miał wątpliwość, czy wartość kart przedpłaconych dla pracowników będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jak wyjaśnił karty uprawniałyby do kupna „posiłków profilaktycznych” lub do otrzymania w zamian wyłącznie artykułów spożywczych (i napojów bezalkoholowych) służących do przyrządzenia takich dań. Taki benefit pracowniczy mieliby otrzymać wszyscy pracownicy, w tym ci pracujący w warunkach uciążliwych.

ZUS uznał, że wartość kart przedpłaconych osób zatrudnionych w normalnych warunkach nie skorzysta ze zwolnienia. Dokonując interpretacji § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wskazano, że zwolnienie (do 450 zł miesięcznie) obejmuje tylko gotowe posiłki lub przetworzone produkty nadające się do bezpośredniego spożycia.

Inaczej potraktowano zatrudnionych w warunkach uciążliwych. W ich przypadku, zdaniem ZUS wartość planowanego świadczenia będzie zwolniona ze składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Zgodnie z nim podstawy wymiaru nie stanowi wartość otrzymanych przez pracowników bonów uprawniających do otrzymania na ich podstawie posiłków oraz artykułów spożywczych, gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

Czytaj więcej

Przy zwolnieniu z ZUS kart przedpłaconych ważne są warunki pracy