- Płatnicy składek mogą skorzystać z pomocy ZUS-u przy weryfikacji dokumentów, czy to podczas e-wizyty, telefonicznie pod numerem 22 560 16 00, czy w dowolnej placówce ZUS, ale trzeba się pospieszyć. Po 1 stycznia 2024 r. ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych za ten okres - informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

- Dlatego warto przejrzeć swoje dokumenty i uporządkować, bo już za chwilę nie będzie można dokonać w nich żadnych poprawek. Korektę dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. będzie można przekazać tylko do 1 stycznia 2024 r. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy — dodaje rzecznik.

Po upływie tych terminów poprawki mogą być, sporządzane tylko z urzędu przez ZUS wyłącznie na podstawie prawomocnej decyzji, lub wyroku sądu. Co ważne zmiany na koncie płatnika składek będą wprowadzane tylko wtedy, jeśli nie minęło 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki zawartej w korygowanej deklaracji i raporcie. Jeśli minęło już 5 lat, to informacje umieszczone w dokumentach rozliczeniowych, ewidencjonowane będą wyłącznie na kontach ubezpieczonych i nie będą miały wpływu na stan rozliczeń z płatnikiem składek. Nie będą więc mogły powodować zwiększenie albo zmniejszenie należności na kontach płatników składek.

Czytaj więcej

Korekty dokumentów rozliczeniowych – ZUS przypomina o ważnych terminach