Wiadomo już, ile wyniesie odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.

W 2024 roku pracodawcy przeznaczą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych większe środki. To skutek „odmrożenia” podstawy odpisów na ZFŚS. W górę idzie też maksymalna kwota wypłacanego świadczenia urlopowego.

Publikacja: 19.02.2024 13:40

Wiadomo już, ile wyniesie odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.

Foto: Adobe Stock

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przeznaczony jest na finansowanie np. różnych form wypoczynku, działalności kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej. Musi on działać obowiązkowo u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Pozostali pracodawcy tworzą ZFŚS dobrowolnie, a firmy zatrudniające od 20 do mniej niż 50 pracowników muszą podjąć stosowne kroki na wniosek organizacji związkowej.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, opartego na wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce. Aby jednak nie obciążać za mocno pracodawców, od ponad dziesięciu lat kwota odpisu była „zamrażana” ( tj. zostaje uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia z innego roku niż poprzedni). 

W tym roku po raz pierwszy od 2012 r. trzeba go ustalić od wynagrodzenia z roku ubiegłego. GUS podał w obwieszczeniu z 16 lutego br., że w 2023 r. przeciętna płaca wyniosła za cały 2023 r. 6246,13 zł, a w II półroczu 2023 r. – 6445,71 zł.

Podstawą odpisów na dany rok jest zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie ubiegłoroczne albo za drugie półrocze roku poprzedniego – to, które okaże się wyższe. Zatem w 2024 r. będzie to kwota 6445,71 zł.

Odpisy na ZFŚS w 2024 roku — ile wyniesie

Oznacza to, że odpisy na ZFŚS w 2024 roku będą wynosić za pracownika:

  • zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł (37,5 proc),
  • pracującego w szczególnych warunkach – 3222,86 zł (50 proc.),
  • młodocianego w I, II i III roku nauki – odpowiednio 322,29 zł, 386,74 zł i 451,20 zł.

W porównaniu do drugiego półrocza 2023 r. przekłada się to na podwyżkę o ok. 500 zł w przypadku pracowników zatrudnionych w tzw. zwykłych warunkach (z 1914,34 zł) oraz o ok. 670 zł w odniesieniu do zatrudnionych w szczególnych warunkach (z 2552,45 zł).

U pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kwota odpisu podstawowego to maksymalna wysokość wypłacanego przez nich świadczenia urlopowego. W tym roku zatrudnieni, którzy pójdą na co najmniej 14-dniowy urlop, dostaną zatem co najmniej 500 zł więcej niż w okresie od czerwca do grudnia 2023 r.

Czytaj więcej

Jaki odpis na fundusz socjalny i świadczenie urlopowe w 2024 r.Kadry & Płace
Zapadł precedensowy i korzystny dla firm wyrok ws. rekrutacji pracowników
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Kadry & Płace
Pracownik często się spóźnia po kilka minut? Sąd: można go zwolnić
Kadry & Płace
ZUS przypomina: to ostatnia szansa dla płatników składek na złożenie korekt
Kadry & Płace
Karty przedpłacone bez ZUS, ale nie dotyczy to wszystkich pracowników
Kadry & Płace
Firmy będą musiały zafundować pracownikom dodatkowy sprzęt