Koronawirus. Dziś mija termin na sprawozdania do NBP

Koronawirus zmienił terminy sprawozdań do NBP
AdobeStock

20 kwietnia mija przedłużony termin złożenia do NBP sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. Jakie są nowe terminy składania sprawozdań miesięcznych – wyjaśnia ekspert.

20 kwietnia mija przedłużony termin złożenia sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. Wydłużenie terminów złożenia sprawozdań umożliwiło rozporządzenie Ministra Finansów.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Dotyczy ono  innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań:
miesięcznych za luty 2020 r. – do 20 kwietnia 2020 r.
miesięcznych za marzec 2020 r. i kolejne miesiące. Zamiast 20 wprowadza się 34 dni po zakończeniu danego miesiąca.
kwartalnych za I kwartał 2020 r. i kolejne kwartały. Zamiast 26 wprowadza się 40 dni po zakończeniu danego kwartału.
kwartalnych sporządzanych przez kantory wymiany walut za I kwartał 2020r. i kolejne kwartały. Zamiast 10 wprowadza się 24 dni po zakończeniu danego kwartału.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Kto dostanie postojowe od państwa

Oznacza to, że określone w projekcie rozporządzenia terminy ulegną przedłużeniu o zaledwie 14 dni. Wydłużone terminy przekazywania NBP sprawozdań mają obowiązywać do czasu odwołania stanu epidemii wprowadzonego w związku z zagrożeniami koronawirusem SARS-CoV-2.

Kto musi składać sprawozdania do NBP

Swobodny przepływ kapitału stanowi jedną z czterech swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej. Polski system prawny, na podstawie art. 58 ust. 1 lit. b) Traktatu, zawiera wyjątki od swobody przepływu kapitału. Dotyczą one możliwości ustanowienia procedur deklarowania przepływu kapitału do celów informacji administracyjnej bądź statystycznej.

Jednym z wyjątków jest ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe. W myśl art. 30 ust. 3 ww. ustawy, rezydenci dokonujący obrotu dewizowego z zagranicą są obowiązani przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa

CZYTAJ TAKŻE: Innowacyjna szczepionka na COVID-19 wchodzi w fazę testów

Na podstawie tego przepisu zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania NBP danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Na podstawie tych uregulowań, w celach informacyjnych i statystycznych NBP zbiera dane od podmiotów posiadających pasywa lub aktywa zagraniczne. A następnie przekazuje je do Eurostatu i Europejskiego Banku Centralnego.

Jaki termin sprawozdań rocznych

W tym miejscu zaznaczyć należy, że dla poszczególnych podmiotów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 9 sierpnia 2017 r., nadal będzie obowiązywał termin składania sprawozdań do 31 maja roku następnego. Czyli dla sprawozdawczości za 2019 r. termin ten upłynie w 31 maja 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Gdzie znaleźć tekst specustawy

Obecnie mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym, także w skali świata, co w nowoczesnej gospodarce jest bez precedensu. Nagle nastąpiły obiektywne zmiany powszechnych stosunków społecznych oraz gospodarczych.

Z doniesień medialnych wynika, że jednocześnie 3 miliardy ludzi na całym świecie zostały objęte licznymi ograniczeniami dotyczącymi codziennego funkcjonowania. W tym swobody poruszania się, utrzymywania kontaktów oraz organizacji pracy.

Terminy powinny być dłuższe

Powyższe trudności i ograniczenia sprawiają, że wiele podmiotów nie może funkcjonować w sposób, który pozwalałby na dopełnienie obowiązków księgowych i sprawozdawczych. A także innych formalnych wymogów.

W sposób standardowy nie funkcjonuje również administracja państwowa. Objawem tego jest zawieszanie i przedłużanie licznych terminów i zmiana organizacji procesowania.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Specustawa wprowadzi zmiany w podatkach

Trafnie Minister Finansów spostrzega, że w obecnej sytuacji konieczne jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

Jednak ponieważ zmianie ulegają terminy sprawozdawczości dla celów informacji administracyjnej bądź statystycznej, należy uznać, że wydłużenie omawianych terminów jedynie o 14 dni, jest niewystarczające. Naszym zdaniem, powinny one zostać wydłużone o co najmniej 2 miesiące każdy.

dr Jacek Matarewicz, ekspert BCC ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

W Chinach własności intelektualnej trzeba strzec jak własnej źrenicy

Chińczycy w jednej chwili potrafią zweryfikować przygotowanie firm spoza Chin do ekspansji na ich ...

Tu się kształcą polscy milionerzy. Zobacz jaką uczelnię wybrać

Uczelnie techniczne, na czele z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dominują w czołówce rankingu szkół ...

Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ostatnim dniem na przesłanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest 13 lipca 2020 ...

Handel w Azji po nowemu

W Chinach i innych krajach azjatyckich biznes szybko przenosi się do sieci, a klienci ...

Coraz mniej gotówki na e-zakupach

Już niemal co drugi klient banku w Polsce robi zakupy przez internet (45 proc.). ...

Leki, sprzęt medyczny i żywność to szanse na eksport do Iranu

Sytuacja gospodarcza Iranu i konflikt z USA nie dają dużych szans Polsce na nawiązanie ...