Niezbędnik przedsiębiorcy. Składka zdrowotna - rozlicz rok * Praca zdalna: podatek od pracownika i badanie alkomatem * Darowizna auta po leasingu a VAT * Siłownia dla pracowników w kosztach?

• Nowy obowiązek każdego przedsiębiorcy
• Praca zdalna: kiedy fiskus zainteresuje się ryczałtem dla pracownika
• Ministerstwo o badaniu alkomatem zdalnych pracowników
• Auto poleasingowe - czy darowizna będzie opodatkowana VAT?
• Czy siłownia dla pracowników to koszt uzyskania przychodu?
• Czy modelka może być elegancka na koszt swej firmy?
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 26.03.2023 21:03

Niezbędnik przedsiębiorcy. Składka zdrowotna - rozlicz rok * Praca zdalna: podatek od pracownika i badanie alkomatem * Darowizna auta po leasingu a VAT * Siłownia dla pracowników w kosztach?

Foto: Adobe Stock

Rozlicz się ze składki zdrowotnej

Do 22 maja 2023 r. każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

To nowy obowiązek płatników. Ma związek ze zmianami, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Od tego dnia podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od rodzaju działalności oraz formy opodatkowania przychodów z tej działalności. Roczne rozliczenie składane w 2023 r. służy ustaleniu składki za 2022 r. na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Osoby prowadzące firmę jednoosobowo składają ZUS DRA (blok XII), a jeśli opłacają składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców) - w ZUS RCA (blok III.F). Od 1 maja 2023 r. będą obowiązywały nowe wzory tych dokumentów, czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

Jeśli z rozliczenia wyniknie, że składka została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba że przedsiębiorca ma zaległości składkowe lub nienależnie pobrał świadczenia. W przypadku opłacenia składki w kwocie niższej niż ustalona – trzeba będzie ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

Czytaj więcej

ZUS: płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy

Ryczałt dla zdalnych pracowników może być opodatkowany

Od 7 kwietnia zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania pracy zdalnej. Pracodawcy będą przekazywali podwładnym narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych i rekompensowali koszty, np. część rachunku za prąd, internet, czy używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych. Jak? To zależy od ustalonych w zakładzie pracy zasad. Szefostwo może zwracać koszty na podstawie rachunków, wypłacać pieniężny ekwiwalent albo ryczałt odpowiadający przewidywanym kosztom home office.

To, co pracownicy dostaną od firmy, żeby wykonywać obowiązki, nie jest ich przychodem. Nie trzeba więc przejmować się podatkiem. Ale jeśli rekompensaty okażą się wyższe niż koszty zdalnej pracy, fiskus może jednak ten przychód naliczyć.

Jakie kwoty nie wzbudzą podejrzeń skarbówki? – Każda sytuacja jest inna, wydaje się jednak, że fiskus nie będzie się szczegółowo przyglądać ryczałtom czy ekwiwalentom w wysokości 100–200 zł miesięcznie. Wyższe mogą już go zainteresować – mówi doradca podatkowy Artur Kowalski.

Czytaj więcej

Co zrobić, żeby fiskus nie nałożył podatku przy zdalnej pracy

Badanie trzeźwości na home office? Praktycznie niemożliwe

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej sceptycznie podchodzi do możliwości badania alkomatem pracownika zdalnego. Powód wynika z przepisów. Zgodnie z nimi, weryfikację można przeprowadzić, gdy jest ona niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób czy ochrony mienia. Jak tłumaczy ministerstwo, co do zasady praca zdalna jest wykonywana przez pracowników za pomocą urządzeń teleinformatycznych. Nie niesie więc wysokiego ryzyka dla zdrowia, życia czy mienia.

Ministerstwo zostawia jednak furtkę: gdyby pracownicy wykonujący pracę zdalną spełnili którąkolwiek ze wspominanych przesłanek, mogą zostać objęci kontrolą. Niestety, MRiPS nie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.

Tymczasem przedsiębiorcy przekonują, że bez kontroli trzeźwości trudno będzie wykazać, że pracownik zdalny pod wpływem alkoholu prowadzi wideokonferencję czy kontaktuje się z klientami, że naraził czyjeś życie, zdrowie lub mienie.

Czytaj więcej

Praca zdalna a badanie alkomatem - jest stanowisko resortu

Daruj auto po leasingu bez obaw o VAT

Przedsiębiorcy, którzy przed upływem sześciu lat chcą sprzedać wykupiony z leasingu na cele prywatne samochód, obawiają się, że taka transakcja będzie opodatkowana VAT. Okazuje się, że niepotrzebnie.

W jednej z marcowych interpretacji fiskus odpowiedział na pytanie podatnika, który wykupił auto po leasingu, co zostało udokumentowane fakturą VAT. Przedsiębiorca nie zaliczył jej do kosztów podatkowych; nie dokonał również odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury. Teraz chce podarować auto ojcu, ale nie wie, czy ten będzie z niego korzystał, czy też szybko je sprzeda. Czy dokonanie tej darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

"Skoro samochód został wykupiony w leasingu na cele prywatne i podatnik nie odliczył podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury od leasingodawcy, a ponadto nie zamierza wprowadzać auta do ewidencji środków trwałych, ani zaliczać wydatków ponoszonych w związku z jego eksploatacją do firmowych kosztów, to pojazd stanowi majątek prywatny. Jego darowizna na rzecz ojca nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług" - głosi interpretacja.

Czytaj więcej

Fiskus wydał korzystną interpretację ws. aut po leasingu

Siłownia dla pracowników pomoże firmie

To kolejna z interpretacji fiskusa na temat inwestowania w samopoczucie pracowników. Przypomnijmy, że skarbówka zgodziła się już na zaliczenie do kosztów wydatków na taniec na rurze oraz na masaże kręgosłupa. Wszystkie interpretacje dotyczą branży informatycznej. Tym razem chodzi o salę do ćwiczeń na siłownię. Firma ją wynajmuje, a urządzenia do ćwiczeń kupiła sama. Opłaca też różne akcesoria (np. pasy czy uchwyty) oraz instruktora. Czy wydatki te można zaliczyć do podatkowych kosztów?

Skarbówka zgodziła się, że ćwiczenia na siłowni mogą mieć przełożenie na firmowe przychody. Poprawiają bowiem samopoczucie i wydajność pracowników. Dlatego spółka może rozliczyć wydatki w podatkowych kosztach.

Czytaj więcej

Fiskus: ćwiczenia na siłowni mogą mieć przełożenie na firmowe przychody

Modelka wrzuci w koszty fatałaszki i kosmetyki

O interpretację wystąpiła prowadząca własny biznes modelka. Rozlicza się ze skarbówką na podstawie ustawy o PIT, wybrała stawkę liniową. Występuje w filmach, uczestniczy w sesjach fotograficznych. Kobieta, musi sporo inwestować w swój wygląd, aby dobrze przygotować się do wykonywania firmowych obowiązków. Kupuje ładne ubrania, obuwie, a do charakteryzacji potrzebuje kosmetyków. Podkreśla, że są to rzeczy wykorzystywane podczas kręcenia filmów i robienia zdjęć. Jej zdaniem można je zaliczyć do podatkowych kosztów biznesu.

Fiskus nie miał nic przeciwko temu. Potwierdził, że wymienione we wniosku wydatki mają związek z prowadzoną działalnością i osiąganym przychodem. Dlatego modelka może rozliczyć je w podatkowych kosztach.

Czytaj więcej

Korzystna interpretacja fiskusa dla modelek z własną firmą

WAŻNE TERMINY

27 marca

PONIEDZIAŁEK

√ wpłata VAT za luty 2023 r.

√ złożenie VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2023 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2023 r. (część ewidencyjna)

√ przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2023 r.

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.

31 marca

PIĄTEK

√ złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-RB i CIT-CSR za 2022 r. - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy

√ złożenie urzędowi skarbowemu zeznania za 2022 r., tj. CIT-8 lub CIT-8AB - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

√ złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E (wraz z załącznikiem) za 2022 r. i zapłata ryczałtu - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy

√ złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2022 r.

√ tego dnia upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA dla przedsiębiorców, którzy w 2022 r. zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Rozlicz się ze składki zdrowotnej

Do 22 maja 2023 r. każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu