Niezbędnik przedsiębiorcy. Przejście na skalę do 2 maja * SLIM VAT 3 lepszy dla najmniejszych * Sukcesja z bonusami * Strata na biznesie z Rosjanami * Podatki budzą grozę

• Jak nie przegapić szansy na wsteczną zmianę formy opodatkowania
• Czy ryczałtowiec w spółce cywilnej też może przejść na niski PIT?
• Trzecia odsłona SLIM VAT: czy będzie rewolucja?
• Istotne podatkowe zmiany dla firm rodzinnych planujących sukcesję
• Co zrobić, gdy nie ma zapłaty od kontrahenta z Rosji
• Wzrost podatków i cen energii zagraża firmom - twierdzą przedsiębiorcy
• Ważne terminy na ten i następny, majówkowy, tydzień

Publikacja: 23.04.2023 23:19

Niezbędnik przedsiębiorcy. Przejście na skalę do 2 maja  * SLIM VAT 3 lepszy dla najmniejszych * Sukcesja z bonusami * Strata na biznesie z Rosjanami * Podatki budzą grozę

Foto: Adobe Stock

Ostatnie dni, by zapewnić sobie niski PIT

Przedsiębiorcy mają już mało czasu na wsteczną zmianę formy opodatkowania ubiegłorocznych przychodów. Ci, którzy w 2022 r. opodatkowywali swoje dochody podatkiem liniowym lub opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą do 2 maja 2023 r. wybrać skalę podatkową i rozliczyć się za cały ubiegły rok z zastosowaniem 12-proc. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Jak zmienić formę rozliczeń? Zamiast zeznania PIT-36L (liniówka) albo PIT-28 (ryczałt) trzeba złożyć PIT-36 (skala). I koniecznie pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu na drugiej stronie deklaracji. Jego pominięcie może wpędzić podatnika w poważne tarapaty.

Czytaj więcej

Niepowtarzalna szansa dla przedsiębiorców. Czas tylko do 2 maja

Czytaj więcej

PIT 2022: niepowtarzalna szansa dla firm, ale uwaga na pułapkę

Czytaj więcej

Jak przejść z liniówki lub ryczałtu na skalę podatkową za 2022 rok

Z ryczałtu na skalę w spółce: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Podatnik, który chce przejść z ryczałtu na skalę, a działa w spółce cywilnej lub jawnej, musi namówić do zmiany wszystkich wspólników. Tak wynika z odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej na pytanie wspólnika spółki cywilnej.

– Niestety, fiskus ma rację. Wspólnicy zarówno spółki cywilnej, jak i jawnej muszą być opodatkowani według jednej ustawy. Nie może być tak, że jeden wspólnik jest na skali bądź stawce liniowej (ustawa o PIT), a drugi rozlicza się ryczałtem (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym). Polski Ład, wprowadzając prawo do wstecznej zmiany formy opodatkowania za 2022 r., nie zmodyfikował tej ogólnej zasady – mówi radca prawny i doradca podatkowy Marcin Borkowski.

Czytaj więcej

Zmiana ryczałtu na skalę w PIT za 2022 rok - jest ograniczenie dla wspólników

Ułatwienia i korzyści w SLIM VAT 3

Rozwiązania przyjęte w uchwalonej właśnie ustawie SLIM VAT 3 mają uprościć i przyśpieszyć rozliczenia podatku od towarów i usług. Mali podatnicy ucieszą się z podniesienia limitu obrotów z 1,2 do 2 mln euro brutto rocznie. Dzięki temu nie tylko najmniejsze firmy mogą płacić podatek i składać deklaracje co kwartał oraz korzystać z kasowej metody rozliczeń (obowiązek podatkowy, ale też prawo do odliczenia, powstaje dopiero po zapłacie).

Firmom powinna też podobać się zmiana zasad wymierzania sankcji w VAT - dotychczasowe przepisy okazały się sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Chodzi o sankcję za zaniżenie zobowiązania (bądź zawyżenie zwrotu), która nie będzie już stosowana automatycznie. Skarbówka podejdzie indywidualnie do każdego przedsiębiorcy i wysokość sankcji dostosuje do konkretnych okoliczności danej sprawy.

Poniżej podatnicy znajdą zestawienie zmian w siedmiu obszarach przygotowane przez  EY Polska.

Czytaj więcej

Sejm uchwalił SLIM VAT 3 - co się zmieni dla firm

Planujesz sukcesję rodzinnego biznesu? Będą korzyści w podatkach

Sejm przegłosował poprawki do ustawy zakładającej zmiany m.in. w ustawie o fundacji rodzinnej. Jedną z ważnych modyfikacji będzie objęcie opodatkowaniem podstawową 19-proc. stawką CIT oddania przez fundację rodzinną w odpłatne korzystanie zorganizowanych lub niezorganizowanych składników służących działalności dla fundatora, beneficjenta lub podmiotu z nimi powiązanego, a także objęcie opodatkowaniem CIT całości dochodów fundacji rodzinnej, która nie została zarejestrowana w terminie.

W wyniku nowelizacji fundator czy beneficjent fundacji rodzinnej będzie mógł być wspólnikiem spółki – podatnika estońskiego CIT. A osoby z najbliższej rodziny fundatora będą mogły skorzystać z obniżonej 10 proc. stawki PIT.

Czytaj więcej

Przepisy o fundacji rodzinnej uzupełnione o podatkowe bonusy

Dług klienta z Rosji mniej bolesny

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze ściągnięciem pieniędzy za sprzedane rosyjskim kontrahentom towary i usługi, mogą odzyskać przynajmniej podatek - tak wynika z interpretacji skarbówki. Wystąpiła o nią firma zajmująca się dystrybucją systemów mocujących. Sprzedała je klientowi z Rosji, wystawiła fakturę, wykazała przychód i odprowadziła podatek. Nie dostała jednak zapłaty. Kontrahent zrzucił winę na wojnę, sankcje gospodarcze i przerwanie łańcucha dostaw. Nie miał możliwości zwrotu niesprzedanych rzeczy.

Fiskus zgodził się na rozliczenie wierzytelności w kosztach. Można to zrobić w dacie umorzenia, tj. podpisania umowy o zwolnieniu klienta z długu, lub w innym terminie w umowie wskazanym.

Takie umorzenie wymaga jednak zgody dłużnika. Jak powinien ją wyrazić?

Czytaj więcej

Straciłeś na biznesie z rosyjskim kontrahentem? Możesz odzyskać podatek

Przedsiębiorcy: zagraża nam fiskus

Niemal 40 proc. firm w Polsce wskazuje wzrost podatków jako zagrożenie – wynika z badania Dun & Bradstreet. To najwyższy odsetek wśród badanych krajów, niemal dwukrotnie wyższy niż średnia z 18 państw. Poza Polską poziom 30 proc. wskazań został w tym przypadku przekroczony jeszcze tylko we Włoszech.

Wzrost cen energii i podatków jako zagrożenie wskazują głównie jednoosobowe i małe firmy, które nie mają zawsze dysponują odpowiednimi środkami, by przeciwdziałać negatywnym skutkom, jakie niosą częste zmiany wprowadzane przez polityków. Tym firmom Nowy Ład przyniósł wzrost podatków o nieodliczaną składkę zdrowotną, czyli np. przedsiębiorca na progresji w PIT nie zapłaci stawki 12 proc., lecz 21 proc. i nie 32 proc., ale 41 proc. podatku - wskazują ekonomiści. Ich zdaniem nie będzie kolejnego podatkowego zamachu na takie firmy

Czytaj więcej

Nowe podatki to strach wielu polskich firm

WAŻNE TERMINY

25 kwietnia

WTOREK

√ zapłata VAT za marzec 2023 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2023 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2023 r. (część ewidencyjna)

√ przesłanie pliku JPK_V7K za I kwartał 2023 r. (część deklaracyjna)

√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec 2023 r.

√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-8 za marzec 2023 r.

√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-9M za marzec 2023 r.

√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-12 za marzec 2023 r.

√ złożenie deklaracji VAT-13 za marzec 2023 r. przez przedstawiciela podatkowego

√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za marzec 2023 r.

√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2023 r.

√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za marzec 2023 r. (PSD-1)

25 kwietnia

WTOREK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2023 r.

30 kwietnia

NIEDZIELA

√ składki za marzec 2023 r. wpłacają pozostali płatnicy spoza sfery budżetowej

√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za marzec 2023 r.

√ wpłata za marzec 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

√ wpłata za marzec 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

√ wpłata za marzec 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

√ wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2023 r.

√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2023 r.

2 maja

WTOREK

√ złożenie przez osoby fizyczne PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, czyli rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2022 r. oraz uiszczenie kwoty do zapłaty wynikającej z tego zeznania

√ złożenie PIT-OP, czyli oświadczenia o przekazaniu 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali za 2022 r. roczne obliczenie podatku PIT-40A

√ złożenie przez przedsiębiorstwo w spadku PIT-28S, PIT-36S albo PIT-36LS, czyli rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2022 r. oraz uiszczenie kwoty do zapłaty wynikającej z tego zeznania

√ przekazanie urzędowi skarbowemu przez osoby fizyczne DSF-1, czyli deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej za 2022 r. oraz zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji

√ złożenie PIT-RB/PIT-RBS, czyli informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w 2022 r.

√ złożenie PIT-CSR/PIT-CSRS, czyli informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w 2022 r.

√ złożenie informacji PIT-DZ, czyli informacji o dzieciach uprawniających podatnika do skorzystania w 2022 r. z ulgi dla rodzin 4+

√ wpłacenie ryczałtu od przychodów zagranicznych przez osobę fizyczną, o której mowa w art. 30j ust. 1 i art. 30p ustawy o PIT, która w 2022 r. przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i wybrała opodatkowanie tym ryczałtem

5 maja

PIĄTEK

√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2023 r.

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT w branży beauty * kasowy PIT * co dalej ze składką zdrowotną * opóźnienie w KSeF * firmy o podwyżce płacy minimalnej * przedsiębiorcy w komisach samochodowych