Niezbędnik przedsiębiorcy. Składki ZUS w 2024 r. * Amortyzacja w 5 lat? * Okulary na koszt firmy * Ulga na innowacyjnych * TAX FREE z korzyścią dla sprzedawców * KSeF obowiązkowy od lipca, ale za rok

• O ponad 175 zł więcej na ZUS
• Zachęta dla przedsiębiorców do inwestowania w biedniejszych gminach
• Informatyk z wadą wzroku nie musi mieć okularów?
• Komu korzyści z ulgi na innowacyjnych pracowników?
• TAX FREE: korzyść nie tylko dla podróżnych, ale także dla sprzedawców
• Wszystkie transakcje w centralnej bazie. Od kiedy obowiązkowy KSeF?
• Płaca minimalna w 2024 roku
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 25.06.2023 23:55

Niezbędnik przedsiębiorcy. Składki ZUS w 2024 r. * Amortyzacja w 5 lat? * Okulary na koszt firmy * Ulga na innowacyjnych * TAX FREE z korzyścią dla sprzedawców * KSeF obowiązkowy od lipca, ale za rok

Foto: Adobe Stock

Dużo więcej na ZUS od 1 stycznia

1594,18 zł miesięcznie zapłacą od stycznia 2024 r. na swoje ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące firmę i niekorzystające z preferencji. To skutek wzrostu prognozowanego na 2024 rok przeciętnego wynagrodzenia do 7794 zł.

Podana suma miesięczych składek nie obejmuje składki zdrowotnej, gdyż ta jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika.

Obecnie składki wynoszą 1418,48 zł. Przedsiębiorcy zapłacą zatem o 175,30 zł więcej. Ale i tak jest się z czego cieszyć. Rok temu było to o 207,20 zł więcej.

- W tym roku wzrost należności z tytułu składek wyniósł 17,1 proc., a w przyszłym będzie to skok o 12,4 proc. Oznacza to procentowo najwolniejszy wzrost od 2021 roku - komentuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Czytaj więcej

Skadki ZUS dla przedsiębiorców w górę o ponad 12 procent

Amortyzacja nieruchomości na korzystnych warunkach, ale pod warunkiem

Tylko 5 lat będzie potrzebowali mikro, mali i średni przedsiębiorcy , by rozliczyć nowo wybudowaną nieruchomość niemieszkalną. To preferencja dla tych, którzy zainwestują w powiecie o bardzo wysokim bezrobociu (powyżej 200 proc. stopy bezrobocia w kraju). Tam, gdzie stopa bezrobocia wynosi od 150 do 200 proc., okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat. Normalnie nieruchomości trzeba amortyzować aż 40 lat.

Jest jeszcze jeden warunek: dochód na mieszkańca gminy jest niższy niż 80 proc. dochodu na mieszkańca dla kraju. Zgodnie z projektem te warunki muszą być spełnione w miesiącu, w którym nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Nowa preferencja będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

Szybka amortyzacja nieruchomości dla inwestujących w biedniejszych gminach

Nie dla korekty wzroku na koszt fiskusa

Informatyk z firmą zapytał skarbówkę, czy będzie mógł odliczyć zakup okularów korekcyjnych z filtrem światła niebieskiego, które będą używanetylko w czasie wykonywania służbowych zadań. Argumentował, że większość czasu spędza przed ekranem komputera, co negatywnie wpływa na jego wzrok. Praca taka powoduje też bóle głowy oraz uczucie zmęczenia. Informatyk nie może wówczas wykonywać swoich zadań, co przekłada się na mniejsze przychody.

- Jeśli ktoś ma wadę wzroku, to powinien kupić okulary korekcyjne bez względu na to, czy prowadzi firmę. Celem takiego wydatku jest ochrona zdrowia, a nie osiągnięcie przychodów z biznesu. Dlatego informatyk nie może takiego wydatku zaliczyć do podatkowych kosztów działalności gospodarczej - uznał fiskus.

Czytaj więcej

Informatyk nie rozliczy w kosztach wydatków na okulary

Korzyści z ulgi nie dla załogi

Ulga na innowacyjnych pracowników, która po raz pierwszy będzie rozliczana za 2023 r., już wkrótce może wywołać spory. Padło pytanie, kto jest jej beneficjentem.

Resort finansów nie ma wątpliwości: to podatnik będący jednocześnie płatnikiem PIT, czyli przedsiębiorca, a nie zatrudniony pracownik. Nie można zatem wypłacić premii z pieniędzy z ulgi. Potwierdza jednak, że podatnik może się na taki wariant zdecydować, gdyż ma swobodę dysponowania środkami finansowymi wygenerowanymi dzięki zastosowaniu ulgi.

Jest tylko jeden problem: – Stosując się do stanowiska MF, potencjalne przekazanie benefitu, tj. niewpłaconego PIT przez pracodawcę na rzecz pracownika, może stanowić rodzaj dodatkowej wypłaty, która byłaby opodatkowana PIT i obciążona ZUS. A to zmniejsza atrakcyjność ulgi – uważa doradca podatkowy Łukasz Łebski.

Czytaj więcej

Beneficjentem ulgi B+R na innowacyjnych pracowników jest przedsiębiorca

Tax free z ważną zmianą

Ustawodawca znowelizował przepisy o zwrocie VAT podróżnym z zagranicy. W przypadku gdy sprzedawca zwróci VAT w gotówce i uzyska dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, sprzedawca będzie mógł dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

Prawo do dokonania korekty będzie możliwe, gdy sprzedawca będzie w posiadaniu tego dokumentu nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Termin ten jest taki sam, jak w sytuacji otrzymania po terminie do złożenia deklaracji podatkowej dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w systemie TAX FREE.

Czytaj więcej

Zasady korekty VAT w systemie TAX FREE doprecyzowany

KSeF za rok obowiązkowy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. W przyszłym roku firmy będą musiały raportować transakcje w centralnej bazie. Firmy będą wysyłać do niego elektroniczne faktury.

Posłowie przyjęli kilka poprawek Komisji Finansów Publicznych. – To niewielkie modyfikacje, chodzi głównie o doprecyzowanie procedur podczas awarii systemu. Przedsiębiorca może wtedy wystawiać faktury poza KSeF – mówi Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy.

Czytaj więcej

Od 1 lipca 2024 r. obowiązkowy Krajowy System e-Faktur

Rekordowa minimalna pensja

Od stycznia 2024 r. najniższa pensja ma wynosić 4242 zł brutto miesięcznie, a minimalne stawki godzinowe - odpowiednio 27,7 zł oraz 28,1 zł.

Przedsiębiorców czeka w styczniu problem: kolejna podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami należy oczekiwać dwóch podwyżek, w styczniu oraz lipcu, czyli tak jak w 2023 r. Docelowo wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku ma wynosić 4 300 zł. Takie założenia przyjęto w budżecie planowanym na 2024 rok. Od stycznia najniższa pensja ma wynosić 4242 zł brutto miesięcznie. Minimalne stawki godzinowe mają wynosić odpowiednio 27,7 zł oraz 28,1 zł.

Czytaj więcej

Duże podwyżki płacy minimalnej w 2024 roku

WAŻNE TERMINY

26 czerwca

PONIEDZIAŁEK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2023 r.

√ zapłata VAT za maj 2023 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2023 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2023 r. (część ewidencyjna)

√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj 2023 r.

√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-8 za maj 2023 r.

√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-9M za maj 2023 r.

√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-12 za maj 2023 r.

√ złożenie deklaracji VAT-13 za maj 2023 r. przez przedstawiciela podatkowego

√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za maj 2023 r.

√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2023 r.

√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za maj 2023 r. (PSD-1)

30 czerwca
PIATEK

√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2023 r.

√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za maj 2023 r.

√ złożenie urzędowi skarbowemu zeznań CIT-8 (wraz z załącznikami) oraz CIT-8AB (wraz z załącznikami) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. oraz uiszczenie kwoty do zapłaty wynikającej z zeznania

√ złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E (wraz z załącznikiem) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

√ złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2022 r.

√ wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz zapłacenie podatku od tego dochodu, jeżeli pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.

Dużo więcej na ZUS od 1 stycznia

1594,18 zł miesięcznie zapłacą od stycznia 2024 r. na swoje ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące firmę i niekorzystające z preferencji. To skutek wzrostu prognozowanego na 2024 rok przeciętnego wynagrodzenia do 7794 zł.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności