Niezbędnik przedsiębiorcy: Ważny wyrok dla podatników z długiem * Czy przegrany proces można zrekompensować w KUP? * Składka ZUS a nagroda dla przyszłego emeryta i kupony żywieniowe * Ile czasu na badania okresowe * PPE zamiast PPK

• Dług wobec państwa: ważny wyrok NSA ws. przerwania przedawnienia
• Czy da się wrzucić w koszty wydatki na przegrany proces sądowy?
• Oskładkowanie nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków i kupony żywieniowe dla załogi
• Ile czasu na badania okresowe pracowników?
• PPE zamiast PPK. Mało czasu na poinformowanie o wyborze
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 23.07.2023 23:12

Niezbędnik przedsiębiorcy:  Ważny wyrok dla podatników z długiem * Czy przegrany proces można zrekompensować w KUP? * Składka ZUS a nagroda dla przyszłego emeryta i kupony żywieniowe * Ile czasu na badania okresowe * PPE zamiast PPK

Foto: Adobe Stock

NSA: gdy fiskus chadza na skróty, sam sobie szkodzi

Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok dla podatników, którzy mają zaległości wobec państwa i toczą się, czy będą się toczyć przeciwko nim postępowania egzekucyjne.

Pewien przedsiębiorca zalegał fiskusowi z podatkami, m.in. VAT. Egzekucja nie szła po myśli urzędników, bo nie mogli znaleźć majątku dłużnika. W końcu udało im się zająć jego rachunek bankowy. Dłużnik został zawiadomiony o zajęciu wierzytelności, co zgodnie z przepisami przerywa bieg przedawnienia.

Ale przedsiębiorca miał pełnomocnika, który stwierdził, że nie wystąpiła żadna z przesłanek skutkująca przerwaniem lub zawieszeniem biegu terminu przedawnienia. A to dlatego, że zawiadomienie o zajęciu fiskus doręczył tylko podatnikowi, choć ten prawidłowo ustanowił pełnomocnika dla postępowania egzekucyjnego, o czym fiskus wiedział.

NSA uznał, że faktycznie nie została spełniona przesłanka przerwania biegu przedawnienia. Podatnik nie został skutecznie powiadomiony o zastosowaniu środka egzekucyjnego, co powinno być skierowane do prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Czytaj więcej

NSA wydał ważny wyrok ws. przerwania przedawnienia

Sprzedał auto z wadą, fiskus nie zrekompensuje mu kosztów

Wydatki będące następstwem niewłaściwego działania przedsiębiorcy nie są kosztem uzyskania przychodu - wynika z interpretacji podatkowej wydanej na wniosek przedsiębiorcy handlującego samochodami.

Otóż sprzedał on używane auto za 10 tys. zł, ale po upływie roku okazało się, że pojazd ma poważne wady, m.in. pęknięty blok silnika. Klientka zażądała pieniędzy na naprawę albo zwrotu zapłaconej ceny, ale handlarz odmówił, zasłaniając się przepisami, które przewidują roczną rękojmię w przypadku używanych rzeczy. A jednak w sądzie przegrał spór z klientką i został obciążony opłatami sądowymi oraz odsetkami.

Chciał je rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu ponieważ zostały poniesione w związku z prowadzonym przez niego biznesem. Fiskus zanegował takie stanowisko. Podkreślił, że to przedsiębiorca ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej oraz skutki nietrafnych decyzji czy niedochowania należytej staranności. Nie może sobie ich rekompensować za pomocą przepisów podatkowych, gdyż oznaczałoby to przerzucenie ryzyka na Skarb Państwa.

Czytaj więcej

Wydatków na przegrany proces sądowy nie można wrzucić w koszty

Talony dla pracowników nie zawsze bez składek

Firma zapytała Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy jednorazowa pomoc żywnościowa dla pracowników w postaci kuponów żywieniowych to przychód zwolniony ze składek. W jej ocenie - tak. Uznała też, że w przypadku jednorazowej wypłaty (np. raz w roku) limit to wielokrotność ograniczenia miesięcznego (tj. 12 razy 300 zł).

ZUS uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. - Z wyłączenia można skorzystać tylko wtedy, gdy talony są realizowane w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych. Bony przekazywane pracownikom będą rodzajem pomocy żywnościowej, więc nie zostanie zachowany cel świadczenia, tj. umożliwienie zakupu tylko gotowych posiłków w przeznaczonych do tego punktach gastronomicznych - wskazał Zakład.

Podważył też rozumowanie firmy dotyczące wysokości limitu: nie można przyjąć, że gdy taka pomoc jest wypłacana rzadziej niż co miesiąc, to dopuszczalny limit proporcjonalnie się zwiększa.

Czytaj więcej

Czy od pomocy żywnościowej dla pracowników należą się składki

Nagroda za wzorową pracę dla przyszłego emeryta a ZUS

Firm zamierza przyznawać pracownikom odchodzącym na emeryturę nagrody za wzorowe wypełnianie obowiązków. Nagroda może mieć postać pakietu medycznego, karty podarunkowej albo punktów na platformie kafeteryjnej, z których może pokryć dowolną wycieczkę lub zakupić inny dostępny na niej towar. Czy tego rodzaju nagroda będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

ZUS odpowiedział, że tak. Uznał, że gratyfikacja w związku z przejściem na emeryturę nie zalicza się do świadczeń wyłączonych z oskładkowania tak jak nagrody jubileuszowe, odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Jest też przyznawana w innych okolicznościach.

Czytaj więcej

ZUS: nagroda za wzorowe wykonywanie obowiązków jest oskładkowana

Korzystne dla pracodawców wyjaśnienia ws. okresowych badań lekarskich pracowników

Chodzi o zniesiony od 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego, który oznacza powrót niektórych obowiązków po stronie pracodawców, ale i pracowników m.in. wykonywanie okresowych badań lekarskich pracowników. Mają na to 180 dni (czyli do 28 grudnia 2023 r. włącznie).

Główny Inspektor Pracy zapytał resort rodziny, co w sytuacji, gdy orzeczenie lekarskie utraciło ważność w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a także już po ich odwołaniu.

Resort rodziny wyjaśnił, że 180 dni (liczone od 1 lipca 2023 r.) można potraktować jako okres przejściowy, po którego upływie każdy pracownik będzie musiał posiadać ważne dokumenty. Dlatego te 180 dni dotyczy również skierowania na badania okresowe pracownika, któremu ważność orzeczenia upłynęła po 30 czerwca 2023 r.

Wynika z tego, że nawet zatrudnieni, którym ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po zniesieniu stanu epidemii, mogą skorzystać z rozwiązań covidowych.

Czytaj więcej

Firmy dostaną więcej czasu na badania okresowe pracowników

Pracownicze plany dla załogi - został tydzień na informację

W poniedziałek 31 lipca upływa termin złożenia w Polskim Funduszu Rozwoju informacji o dalszym spełnianiu warunków koniecznych do prowadzenia w firmie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) zamiast Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

Jednak skorzystać ze zwolnienia z PPK może przedsiębiorca, u którego do PPE należy co najmniej 25 proc. załogi, a dodatkowo składka, którą pracodawca wpłaca na konto pracownika, nie może być niższa niż 3,5 proc. pensji brutto.

Czytaj więcej

Lipiec to czas na weryfikację zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK

WAŻNE TERMINY

25 lipca

WTOREK

√ zapłata VAT za czerwiec oraz za II kwartał 2023 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za czerwiec 2023 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2023 r. (część deklaracyjna)
√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec 2023 r.
√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-8 za czerwiec 2023 r.
√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-9M za czerwiec 2023 r.
√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-12 za czerwiec 2023 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 za czerwiec 2023 r. przez przedstawiciela podatkowego
√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za czerwiec 2023 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2023 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za czerwiec 2023 r. (PSD-1)
√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2023 r. 

31 lipca

PONIEDZIAŁEK

√ złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za czerwiec 2023 r.
√ złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za II kwartał 2023 r.
√ złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za II kwartał 2023 r.
√ osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą przekazują do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2023 r.

NSA: gdy fiskus chadza na skróty, sam sobie szkodzi

Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok dla podatników, którzy mają zaległości wobec państwa i toczą się, czy będą się toczyć przeciwko nim postępowania egzekucyjne.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności