Niezbędnik przedsiębiorcy: Blokada STIR * JPK a KSeF * Czesne za studia w kosztach * Zwolnienie z kas fiskalnych * Reklamy w grach i IP Box * VAT od usług gastronomicznych

• Blokada STIR - uchwała NSA ważna dla podatników VAT
• Co ze zwolnieniem z kas fiskalnych w 2024 r.
• Będą zmiany w deklaracji VAT po wejściu KSeF
• Czesne za studia a koszty przedsiębiorcy
• Czy można zarabiać na reklamach i skorzystać z IP BOX?
• Odliczenie VAT od usług gastronomicznych. Jest wyrok
• Czy polscy przedsiębiorcy dokładają do biznesu?
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki

Publikacja: 29.10.2023 21:32

Niezbędnik przedsiębiorcy: Blokada STIR * JPK a KSeF * Czesne za studia w kosztach * Zwolnienie z kas fiskalnych * Reklamy w grach i IP Box * VAT od usług gastronomicznych

Foto: Adobe Stock

NSA: podejrzany nie musi wiedzieć, że nie jest już podatnikiem VAT

Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT w związku z blokadą kont nie wymaga decyzji ani nawet zawiadomienia - taką uchwałę podjął poszerzony skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. To zła wiadomość dla przedsiębiorców, bo oznacza, że odebranie statusu czynnego podatnika VAT może odbyć się bez ich woli i wiedzy, nawet gdy będzie to wynikiem zwykłego błędu urzędnika, co się zdarza.

W sprawie chodziło o spółkę, którą fiskus wykreślił z rejestru podatników VAT, gdyż podejrzewał ją, że może wykorzystywać działalność banków do wyłudzeń skarbowych i zastosowania blokad rachunków bankowych, czyli tzw. STIR. Fiskus twierdził, że wykreślenie z rejestru w związku z zastosowaniem STIR to czysta formalność, o której nie trzeba zawiadamiać podatnika. Spółka zaś uważała, że wykreślenie wymaga decyzji podatkowej.

NSA uznał, że w przypadku wykreślenia z rejestru podatników VAT nie mamy do czynienia ze sprawą podatkową w rozumieniu art. 207 ordynacji podatkowej, który określa, kiedy fiskus orzeka w sprawie decyzją podatkową. Podkreślił przy tym, że wykreślenie podlega zaskarżeniu i kontroli sądu.

Czytaj więcej

NSA wydał bardzo ważną uchwałę dla podatników VAT. Chodzi o blokadę STIR

Dla kogo 2024 rok bez kas fiskalnych

Limit obrotów zwalniających z obowiązku wystawiania paragonów wynosi 20 tys. zł rocznie i taki zostanie utrzymany w 2024 r. Wylicza się go proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności. Nie wszystkie branże skorzystają z tego zwolnienia. Prawnicy, lekarze, fryzjerzy, taksówkarze, kosmetyczki czy warsztaty samochodowe muszą wydawać paragony bez względu na to, jakie mają obroty. Natomiast wyłączone z obowiązku rejestrowania w kasie będą nadal czynności notarialne. Stosować kas nie muszą też prawnicy, którzy obsługują tylko firmy.

W 2024 r. nadal zwolnione z obowiązku stosowania kas będą usługi wykonywane online lub telefonicznie. Są jednak dwa warunki.

Czytaj więcej

Zwolnienia z kas fiskalnych przedłużone do końca 2024 r.

JPK ma współgrać z KSeF

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie zastąpi obowiązku wysyłania ewidencji i deklaracji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Co więcej, przesyłane fiskusowi ewidencje i deklaracje mają być dostosowane do obowiązkowego KSeF. W JPK będzie trzeba zamieszczać dodatkowe informacje o fakturach - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia o VAT-owskim Jednolitym Pliku Kontrolnym.

W JPK znajdzie się m.in. numer identyfikujący fakturę w KSeF. Niezależnie od nadanego przez system księgowy.

– Numer identyfikacyjny jest nadawany po poprawnej walidacji i akceptacji dokumentu wytworzonego przez podatnika w jego własnym systemie księgowym i przesłanego do KSeF. Przedsiębiorcy muszą więc zaplanować, w jaki sposób numer nadany fakturze przez KSeF zostanie zapisany w ich systemie, a następnie trafi do odpowiedniej pozycji pliku JPK – tłumaczy Radosław Żuchowski z Crido.

Będą też specjalne oznaczenia faktur wystawianych w czasie awarii lub niedostępności KSeF. Uwzględnione zostanie to, że skróci się podstawowy termin na zwrot VAT (z 60 do 40 dni).

Większość nowych przepisów ma obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Do rozliczeń za okresy wcześniejsze stosowany będzie obowiązujący teraz wzór ewidencji i deklaracji.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy będą zamieszczać dodatkowe informacje o fakturach w JPK

Reklamy w grach nie dadzą ulgi IP Box

Firma zajmująca się projektowaniem, tworzeniem, rozwijaniem i wydawaniem gier wideo na PC, konsole i urządzenia mobilne zgłosiła się do skarbówki z pytaniem o ulgę IP Box. Wyjaśniła, że jej gry są komercjalizowane w dwóch modelach: jako tzw. premium oraz free-to-play. W tym drugim przychód generowany jest na dwa sposoby. Pierwszy to mikropłatności dokonywanych przez użytkowników końcowych w związku z nabywaniem różnych usług związanych z korzystaniem z gry, a drugi to zyski z reklam zewnętrznych reklamodawców, które wyświetlają się użytkownikom końcowym.

Czy przychody z reklam stanowią dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), które pozwalają na roliczenie 5% stawką podatku? Spór z fiskusem na tym tle doprowadził obie strony do sądu.

WSA zgodził się z fiskusem, że reklama wyświetlana podczas korzystania z gry komputerowej nie ma związku z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową.

Czytaj więcej

Zarabianie na reklamach w trakcie gry bez ulgi IP BOX

Studia prawnicze niepotrzebne konsultantce HR

Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie doradztwa personalnego i budowania marki pracodawców, rozpoczęła prawnicze studia licencjackie, aby rozszerzyć swoją działalność o wspieranie kontrahentów w kwestiach prawnych i administracyjnych. Zapytała skarbówkę, czy czesne może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Była pewna, że tak.

Fiskus jednak na to nie pozwolił. W indywidualnej interpretacji podatkowej wyjaśnił, że kosztem mogą być wydatki na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej. Tymczasem w tym przypadku studia zostały podjęte jeszcze przed rozszerzeniem zakresu działalności o wspieranie pracodawców w kwestiach prawnych i administracyjnych. Dlatego wydatków na czesne nie można zaliczyć do podatkowych kosztów. Są to wydatki osobiste.

Czytaj więcej

Studia nie zawsze dadzą przedsiębiorcy koszty

VAT od zakupionych usług gastronomicznych bez odliczenia

Spółka z branży hotelowej czasami nabywa od zewnętrznych firm usługi gastronomiczne niezbędne do kompleksowego świadczenia na rzecz swoich klientów. Najczęściej ma to miejsce, gdy organizuje ona wyjazd zamiejscowy lub gdy przyjmuje duże grupy i korzysta dla części uczestników z usług innych hoteli lub pensjonatów. Firma postanowiła wysądować, czy może odliczać VAT zapłacony w cenie nabycia usług gastronomicznych od zewnętrznego dostawcy, gdy wiąże się ono z kompleksową obsługą jej własnych klientów, w całości opodatkowaną VAT.

Fiskus prawa do odliczenia kategorycznie odmówił. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił jego stanowisko, gdyż ustawodawca krajowy wprost wyłączył taką możliwość, gdy podatnik nabywa usługi gastronomiczne celem świadczenia usługi kompleksowej. Wprawdzie stanowisko to nie ma zastosowania do nabycia usług gastronomicznych przez podatników świadczących usługi hotelarskie, rozumiane jako turystyczne. Ale skarżąca o usługi hotelarskie nie pytała, a sąd nie może zastępować skarżącej.

Czytaj więcej

Czy można odliczyć VAT od usług gastronomicznych? Jest wyrok

Z prywatnych pieniędzy muszą wspierać swoją firmę

Wyniki badania NFG „Barometr wydatków firmowych” nie napawają optymizmem: 63 proc. jednoosobowych działalności gospodarczych poniosło w ostatnich miesiącach nieoczekiwane wydatki finansowe, a 73 proc. przekroczyło zakładany poziom wydatków. W aż 41 proc. tych przypadków firmowy budżet łatano prywatnymi środkami. W wielu przypadkach oznaczało to konieczność rezygnacji z wakacyjnych wyjazdów, przyjemności, a nawet zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.

Przedsiębiorcy wskazują, że problemy finansowe to skutek wciąż rosnących kosztów zatrudnienia, cen energii i surowców, jak i ograniczenie zakupu towarów i usług przez konsumentów. Największym problemem mogą być jednak opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów i trudności w zachowaniu płynności finansowej.

Według danych Krajowego Rejestru Długu Biura Informacji Gospodarczej, łączne zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych od początku roku wzrosło o blisko 400 mln zł, do 4,8 mld zł w lipcu 2023 r. Średnie zadłużenie jednego dłużnika zwiększyło się o 2,5 tys. zł i obecnie wynosi 29,7 tys. zł.

Czytaj więcej

Dokładanie do biznesu to norma dla wielu przedsiębiorców

WAŻNE TERMINY i WSKAŹNIKI

31 października

WTOREK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2023 r.
√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za wrzesień 2023 r.
√ złożenie VIU-DO – deklaracji dla rozliczania VAT w zakresie procedury unijnej za III kwartał 2023 r.
√ złożenie VIN-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury nieunijnej za III kwartał 2023 r.
√ sporządzenie w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 r. przez podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym
√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację składek emerytalno-rentowych zapłaconych za sierpień 2023 r. 

6 listopada

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za październik 2023 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT

953,38 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty targowej w 2023 r.
1096,39 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty targowej w 2024 r.
2,80 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach w 2023 r.
3,22 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach w 2024 r.
3,94 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej w 2023 r.
4,54 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej w 2024 r.
5,40 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej w 2023 r.
6,21 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej w 2024 r.
150,93 zł – maksymalna roczna stawka od posiadania jednego psa w 2023 r.
173,57 zł – maksymalna roczna stawka od posiadania jednego psa w 2024 r.
3,14 zł dziennie – stała część opłaty reklamowej w 2023 r.
3,62 zł dziennie – stała część opłaty reklamowej w 2024 r.
0,28 zł dziennie – zmienna część opłaty reklamowej od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy w 2023 r.
0,33 zł dziennie – zmienna część opłaty reklamowej od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy w 2024 r.
300 zł – miesięczna kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatnika i podatnika osiągającego dochody bez pośrednictwa płatnika (1/12 kwoty zmniejszającej podatek)
150 zł – miesięczna kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatnika i podatnika osiągającego dochody bez pośrednictwa płatnika (1/24 kwoty zmniejszającej podatek)
100 zł – miesięczna kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatnika i podatnika osiągającego dochody bez pośrednictwa płatnika (1/36 kwoty zmniejszającej podatek)
9 654 000 zł – wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2022 r. decydująca o statusie małego podatnika w 2023 r.
9 218 000 zł – wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2023 r. decydująca o statusie małego podatnika w 2024 r.
217 000 zł – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) w 2022 r. decydująca w 2023 r. o statusie małego podatnika w przypadku osób prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu
207 000 zł – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) w 2023 r. decydująca w 2024 r. o statusie małego podatnika w przypadku osób prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu
1 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
1,15 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
28,78 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
33,10 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
13,47 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
15,50 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
5,87 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
6,76 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
9,71 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
11,17 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
2 proc. – stawka podatku od nieruchomości od wartości budowli
1,16 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
1,34 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
5,79 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
6,66 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
0,61 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,71 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
3,81 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
4,39 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
9 654 400 zł – limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2022 r. uprawniający podatnika do opłacania w 2023 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
965 440 zł – limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2022 r. uprawniający podatnika do kwartalnego rozliczania w 2023 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
9 218 200 zł – limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2023 r. uprawniający podatnika do opłacania w 2024 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
921 820 zł – limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2023 r. uprawniający podatnika do kwartalnego rozliczania w 2024 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
42 000 zł - limit dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) w 2023 r. i w 2024 r.
200 000 zł - wartość sprzedaży netto w 2022 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2023 r. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.
200 000 zł - wartość sprzedaży netto w 2023 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2024 r. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.
50 000 zł – wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia z VAT w 2023 r. i w 2024 r.
100 zł – maksymalna łączna wartość (bez podatku) towarów przekazanych jednej osobie, uznawanych za prezenty o małej wartości (jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych)
20 zł – jednostkowa cena nabycia czy wytworzenia towaru (bez podatku) uznawanego za prezent o małej wartości (gdy podatnik nie prowadzi takiej ewidencji)
360 zł – zryczałtowane koszty postępowania związane ze zgłoszeniem w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo skarbowe
300 zł – zryczałtowane koszty postępowania związane ze zgłoszeniem w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie skarbowe
9 654 400 zł – limit przychodów za 2022 r. zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.
9 218 200 zł – limit przychodów za 2023 r. zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r. 

WSKAŹNIKI KADROWE

176 godzin – wymiar czasu pracy w październiku 2023 r.
160 godzin – wymiar czasu pracy w listopadzie 2023 r.
4,09 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w październiku 2023 r.
4,50 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w listopadzie 2023 r.
104 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.
7005,76 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 września do 30 listopada 2023 r.
2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.
3600 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
23,50 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
54 000 zł (3600 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł) 

NSA: podejrzany nie musi wiedzieć, że nie jest już podatnikiem VAT

Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT w związku z blokadą kont nie wymaga decyzji ani nawet zawiadomienia - taką uchwałę podjął poszerzony skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. To zła wiadomość dla przedsiębiorców, bo oznacza, że odebranie statusu czynnego podatnika VAT może odbyć się bez ich woli i wiedzy, nawet gdy będzie to wynikiem zwykłego błędu urzędnika, co się zdarza.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy